Bądź na bieżąco

Aktualności

Początek wizytacji w Kazachstanie


Dziś do najodleglejszej części polskiej prowincji udają się ks. Tomasz Nowaczek MIC i ks. Sławomir Homoncik MIC, by przeprowadzić wizytację kanoniczną mariańskich placówek.
Kazachstan jest terenem stricte misyjnym, jako że chrześcijanie pozostają tam w zdecydowanej mniejszości. Księżom nie wolno ewangelizować poza terenem kościelnym. Nie wolno im też namawiać kogokolwiek do przyjęcia wiary katolickiej. Z  tego tytułu praca misjonarzy mariańskich jest niezwykle trudna. Wizytatorzy będą chcieli umocnić pracujących w dwóch placówkach - Tajynszy i Karagandzie - marianów, tak w życiu braterskim, jak i gorliwości apostolskiej. Posługę naszych współbraci pracujących w Kazachstanie polecamy modlitwie przyjaciół naszego Zgromadzenia i wszystkich wiernych.