Bądź na bieżąco

Aktualności

Modlitwa za Ukrainę


Dziś w nocy (23/24 lutego 2022) wojska rosyjskie i białoruskie "oficjalnie" wkroczyły na Ukrainę. Jednoczymy się z naszymi współbraćmi z Wikariatu Ukraińskiego w serdecznej modlitwie o pokój, o uszanowanie granic i porządku międzynarodowego. Nade wszystko modlitwą otaczamy wszystkich, którzy w wyniku działań wojennych tracą życie, zdrowie czy swoje mienie.
Nie wiemy, jak potoczą się wypadki najbliższych dni. Nie wiemy, jakie będą konsekwencje podjętych ostatniej nocy działań. W obliczu wojny wołamy:

"Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, ognia, głodu i wojny - wybaw nas, Panie!
Od nagłej a niespodziewanej śmierci - zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy - zmiłuj się nad nami!"

Całe nasze zaufanie kierujemy ku Bogu, pomni słów św. Jana XXIII, który w swojej encyklice "Mater et Magistra" napisał przed ponad 60 laty: "Żaden chyba przejaw głupoty nie wydaje się bardziej znamienny dla naszych czasów, jak dążenie do utworzenia trwałego i dostatniego porządku życia doczesnego, nie opartego na nieodzownym fundamencie, to znaczy pomijającego Majestat Boga" (MeM IV.1). Właśnie trwanie przy Bogu pozwoliło nam przetrwać czas niewoli rozbiorów, czas wojen i komunistycznej dominacji. Dziś miłość Boga prowadzi nas do cierpiących z powodu wojny sąsiadów.