Bądź na bieżąco

Aktualności

Marymoncka „Droga Światła”


Wszyscy znamy bardzo powszechne i przez wielu głęboko przeżywane nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wielu nie wyobraża sobie przeżycia Wielkiego Postu bez rozważania Męki Pańskiej. Zupełnie nieznane, albo bardzo mało znane jest natomiast nabożeństwo Drogi Światła, które może pomóc przeżywać radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Czym ono jest?
Chrystus przechodząc ze śmierci do życia w symboliczny sposób przeszedł z ciemności do światła. Sam jest również Światłem, które przyszło na świat. Właśnie na tym bazuje nabożeństwo Drogi Światła – Via lucis. Tak jak w Drodze Krzyżowej (Via Crucis) rozważamy pewne elementy, stacje, epizody związane z męką i śmiercią Zbawiciela, tak w Drodze Światła zatrzymujemy się w momentach, wydarzeniach, które były udziałem Zmartwychwstałego, opromienionego blaskiem chwały Jezusa. Na wzór Drogi Krzyżowej w Drodze Światłą towarzyszymy więc Chrystusowi w XIV stacjach (ich liczbę można rzecz jasna zmieniać), które inspirowane Nowym Testamentem prowadzą nas drogą rozświetloną obecnością naszego Mistrza. Są to:
• Stacja I – Jezus powstaje z martwych
• Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
• Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
• Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
• Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
• Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
• Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
• Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
• Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
• Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
• Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
• Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
• Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
• Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Jeśli wydarzenie Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa jest centrum naszej wiary to warto je możliwie głęboko rozważać i kontemplować. Warto też dzięki nabożeństwu Drogi Światła pobudzać serca do przedłużonej radości z Wielkanocnych wydarzeń.

Pomocą w tym może być zorganizowana w mariańskiej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie (ul. Gdańska 6a) Droga Światła, jaką zaplanowano na 7 maja br. po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwu będą towarzyszyć muzyczne rozważania (połączone ze świadectwami) na temat Zmartwychwstania, przygotowane przez młodzież tamtejszej parafii. Będzie to także forma przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, jakie odbywać się będą w tym roku w Lizbonie.
Na to nabożeństwo zarówno młodzież jak i mariańscy duszpasterze serdecznie zapraszają.