Bądź na bieżąco

Aktualności

Marianki: Uroczystości ku czci Opatrzności Bożej


W niedzielę 18 września 2022 roku w Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach, odbyły się uroczystości ku czci Opatrzności Bożej i z okazji 321 rocznicy urodzin dla nieba świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego. 

Przed Eucharystią ks. Edmund Szaniawski MIC wygłosił prelekcję p.t. „Święty Ojciec Stanisław Papczyński mistrzem walki duchowej o świątynię Boga, którą jesteśmy”. 

Głównej Mszy  Świętej o godzinie 12 przewodniczył przełożony Prowincji Polskiej Księży Marianów ks. Tomasz Nowaczek. Wśród licznie zgromadzonych kapłanów byli także marianie z Włoch i Indii, jak również księża diecezjalni. W czasie Eucharystii swoje śluby zakonne odnowili kapłani obchodzący swoje jubileusze. Jubileusz profesji zakonnej: Ks. Stanisław Bogucki MIC (70-lecie), Ks. Zdzisław Żywica MIC (50-lecie), a jubileusz 25-lecia obchodzili: Ks. Józef Chaim MIC, Ks. Roman Frąckowiak MIC, Ks. Rafał Zalewski MIC, Dk. Andrzej Żak MIC. Z kolei jubileusz święceń prezbiteratu obchodzili: Ks. Zenon Krysztofik MIC (60-lecie) oraz 25-lecie: Ks. Andrzej Kondraciuk MIC, Ks. Marek Kordaszewski MIC, Ks. Paweł Naumowicz MIC i Ks. Piotr Wojtonis MIC. 

W homilii Ksiądz Prowincjał odniósł  się do słów proroka Amosa, który obnażył ludzką skłonność do wyzyskiwania i oszukiwania innych. Wykorzystywanie biednych ludzi powoduje, że tracą oni zaufanie do Boga. Natomiast rządca z dzisiejszej Ewangelii jest roztropny i rozumie, że nieuczciwość demoralizuje i bogatych i biednych. Zdaje sobie sprawę, że nie można ludzi obarczać zbyt wielkimi ciężarami. Homileta podkreślił, że musimy na nowo obudzić solidarność ludzką i to przede wszystkim w rodzinach. Trzeba od nowa przeżyć misterium spotkania z drugim człowiekiem. Tylko to pozwoli nam uniknąć podszeptów złego ducha, a więc podziałów między nami. Na koniec Ksiądz Prowincjał zwrócił uwagę na obraz wystawiony na ołtarzu polowym, który przedstawia Bożą Opatrzność. Oko Bożej Opatrzności zawsze nas widzi a Jego ucho zawsze jest nastawione na słuchanie nas. Tę prawdę o Bożej Opatrzności głoszą księża marianie, głoszą, że „Bóg sam wystarczy”.

Po uroczystej Eucharystii przyszedł czas na pokrzepienie ciała. Przepyszne wypieki z cukierni Lubaszka i pożywna grochówka zaspokoiły apetyty pielgrzymów. 

Jak zwykle Ojciec Stanisław Papczyński miał pieczę nad pogodą i, zapowiadany ulewny deszcz okazał się tylko kilkuminutowym drobnym deszczem, który to, jak powiedział Ksiądz kustosz Paweł Naumowicz, był delikatnym Błogosławieństwem Bożym.