Bądź na bieżąco

Aktualności

Białoruś: Marianie dla dzieci i młodzieży


Zima to czas, w którym tylko pozornie wszystko zamiera. W przestrzeni życia duchowego nie można się zatrzymywać na dłużej, gdyż szybko okaże się, że człowiek stojąc zaczyna się cofać. Relacja z Bogiem winna mieć swój dynamizm, stale się rozwijać i dlatego w czasie zimowym odbywają się różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne oraz takie, które pomagają spotkać się z Bogiem i odkrywać jaki jest. Tak też dzieje się w mariańskich placówkach na Białorusi.
Na początku roku, bo już 3 stycznia w mariańskiej parafii w Borysowie zorganizowano zimowe wakacje dla dzieci pod hasłem „Północny ekspres”. Ks. Paweł Fedorowicz MIC oraz posługujące w parafii Siostry ze Zgromadzenia Służebnic Jezusa Eucharystycznego (Eucharystki) zgromadziły grupę 25 dzieci. Każdego dnia do 6 stycznia spotykały się, aby poprzez zabawę poznawać Boga odbywając podróż specjalnym ekspresem. Była to także okazja do kształtowania umiejętności wspólnotowego działania i poznawania zasad kultury osobistej i duchowej.

5 stycznia w domu rekolekcyjnym w Orszy także na Białorusi ks. Eliasz Sauchanka MIC wraz ze wspierającymi go osobami zorganizował i przeprowadził Kurs ewangelizacyjny „Zacheusz”. W kursie uczestniczyła grupa 70 osób głównie młodzieży. Była to nie tylko okazja zapoznawania się z historią Zacheusza i jego spotkania z Jezusem, ale także dobra okazja do wspólnej zabawy, bycia w grupie rówieśniczej oraz dawania świadectwa o swojej wierze. Kurs trwał do 8 stycznia.

Właśnie 8 stycznia w Borysowie dzieci, młodzież, ale także dorośli wystawili Jasełka bożonarodzeniowe. Podczas spektaklu objawiło się wale talentów aktorskich, a dzięki temu historia Jezusa i Jego przyjście na świat w betlejemskiej stajence stało się bardziej żywe i bliskie.