Bądź na bieżąco

Aktualności

Lublin: Święcenia diakonatu Mateusza Cieleckiego MIC


Bp Józef Wróbel SCJ, sufragan lubelski, udzielił święceń diakonatu Mateuszowi Cieleckiemu MIC, alumnowi V roku w WSD Księży Marianów w Lublinie.
Rzadko się zdarza, by uroczystość święceń miała miejsce tak wcześnie rano. Tym razem nie było możliwości, by liturgia miała miejsce w późniejszej porze, więc o 8:00 rano rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Józefa Wróbla SCJ. Kandydata do święceń przedstawił ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia.
Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Zadaniem diakona jest m.in. posługa Słowa (czytanie Ewangelii, przepowiadanie podczas liturgii) oraz asystowanie prezbiterom podczas sprawowania liturgii Eucharystii. Mogą udzielać chrztu oraz - jeśli zostaną upoważnieni przez miejscowego proboszcza - asystować przy zawieraniu sakramentu małżeństwa (co w Polsce zdarza się to bardzo rzadko).

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wspaniałego wydarzenia.