Bądź na bieżąco

Aktualności

Lublin: Nowi diakoni mariańscy


W sobotę 9 Maja podczas Eucharystii, wielka radość zagościła w naszej wspólnocie mariańskiej, która otrzymała od Pana pięciu nowych głosicieli Ewangelii. Dziś w naszej kaplicy biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Adrian Galbas SAC udzielił święceń diakonatu naszym braciom – Bartłomiejowi, Pawłowi, Janowi, Cedricowi oraz Alfredowi.
Ksiądz Biskup w swojej homilii mówił o przyjęciu Ewangelii do swego serca jako żywego Słowa, aby w ten sposób coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa Diakona, który posyła swoich uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny.

Liturgia święceń, ze względu na obostrzenia związane z panującą epidemią, miała charakter zamknięty. Wzięli w niej udział wyłącznie marianie z Lublina, ks. Prowincjał Tomasz Nowaczek MIC, ks. Wojciech Jasiński MIC, ekonom generalny, oraz oczywiście - udzielający święceń bp Adrian Galbas SAC, sufragan ełcki. Rodziny i przyjaciele wyświęcanych na diakonów naszych współbraci mogli duchowo łączyć się z marianami w Lublinie dzięki transmisji internetowej.

Naszym nowym diakonom życzymy z całego serca mądrości oraz wszelkich darów Ducha Świętego, aby dzięki ich posłudze Ewangelia Jezusa Chrystusa mogła dotrzeć aż na krańce ziemi.