Bądź na bieżąco

Aktualności

Londyn: Nowenna do Bożego Miłosierdzia w Shalom Media


Od grzechu Adama, to Bóg zadaje pierwszy pytanie: gdzie jesteś? Bóg nie pyta dlatego, że nie wie, gdzie jest Adam, gdzie dzisiaj jestem ja czy Ty. On wie, gdzie jesteśmy, ale chce nawiązać z nami na nowo relację, którą sami zerwaliśmy... Inicjatywa jest po stronie Boga, który kocha do szaleństwa – Miłosierdzie okazuje zawsze! Czy takiego Boga znamy? A może jest to dla nas nieznany Bóg.
 
W świecie, który od tysięcy lat jest ochrzczony, w którym jest pełno kościołów, gdzie podejmowanych jest wiele akcji charytatywnych, gdzie tyle interesujących inicjatyw, Bóg jest nieznany, a w wielokulturowym społeczeństwie Wielkiej Brytanii wręcz niejednokrotnie niechciany. Dlatego działający w Londynie Apostolat Bożego Miłosierdzia podjął współpracę ze światową platformą Shalom Media, gdzie na kanale modlitewnym do którego zaprasza kardynał Luis Antonio Tagle (https://youtu.be/v7_5kgQNrmc) od dzisiaj możecie włączyć się w modlitwę Nowenną do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy, by poprzez tę Nowennę przygotować się do święta Bożego Miłosierdzia - https://youtu.be/anDPkd4s2EE
Warto pamiętać, że po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których nie tylko określił miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane.
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii męki i zmartwychwstania Chrystusa podkreśla źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).