Bądź na bieżąco

Aktualności

Londyn: Formacyjny Dzień Skupienia Sług Bożego Miłosierdzia


Ponad dwa lata temu Apostolat Bożego Miłosierdzia prowadzony przez marianów w Londynie przygotował i rozpoczął autorski program formacji stałej dla członków wspólnoty Sług Bożego Miłosierdzia pochodzącej z Filipin.
Pierwszy rok formacji rozpoczął się podczas weekendowych rekolekcji prowadzonych przez dyrektora Apostolatu ks. dra Łukasza Mazurek MIC w domu zakonnym Sióstr Brygidek w Slough w maju 2022 roku. Wówczas czciciele Bożego Miłosierdzia podejmowali temat: Life without fear: Jesus Appears to His Disciples - Życie bez lęku: Jezus ukazuje się swoim uczniom. Pochylając się nad Ewangelią według św. Jana (John 20:19-31) uczestnicy rekolekcji podjęli refleksję nad radykalizmem życia Ewangelią w świecie, gdzie lęk o siebie, o swoją przyszłość może paraliżować do tego stopnia, że zamiast stawać się wiarygodnym świadkiem Zmartwychwstałego Pana, możemy zamknąć się w swoim rzekomo bezpiecznym status quo sądząc, że pakiet religijnych rytuałów nasyci najgłębsze pragnienie żywej relacji z Bogiem.

Od tego czasu członkowie wspólnoty spotykali się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w centrum Apostolatu na West Ealing, by kontynuować swoją formację wiary. W sobotę 29 kwietnia br. podczas Dnia Skupienia w murach londyńskiego Apostolatu rozpoczęli drugi rok swojej formacji, której celem jest przejście od osobistego spotkania z Bogiem do czynnego świadomego zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła. Podczas konferencji inaugurującej drugi rok formacyjnych zmagań Syndrome of winners and losers - a story about true God's love - Syndrom zwycięzców i przegranych - rzecz o prawdziwej Bożej Miłości, na podstawie Ewangelii według św. Łukasza (Luke 15:11-32), ks. Łukasz ukazał bogatą historię odważnych ludzi Kościoła, którzy w posłuszeństwie Słowu Boga, wbrew ludzkim kalkulacjom potrafili nadać nowy, świeży kierunek życia i posługi Kościoła, który zawsze był awangardą dla szybko zmieniającego się świata.

Wspólna modlitwa, dzielenie się Słowem i paschalna radość we wspólnocie stołu zakończyły się konferencją opartą na Dzienniczku św. Faustyny (Dz., 1578): Never judge a book by its cover: Who can I trust today? - Nigdy nie oceniaj książki po okładce: Komu mogę dziś zaufać? Wyznaczone w ten sposób priorytety na cały nadchodzący rok formacyjny będą towarzyszyły członkom wspólnoty Sług Bożego Miłosierdzia podczas kolejnych spotkań w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Divine Mercy Apostolate.