Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: Zjazd mariańskich braci zakonnych


W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym, w dniach 7-10 listopada odbył się zjazd braci marianów. To doroczne spotkanie ma na celu umocnienie braci w wierze oraz wymianę doświadczeń z posługi w naszym Zgromadzeniu. Zgromadziło 14 braci zakonnych spośród 24 należących do Prowincji Polskiej.
Z uczestnikami zjazdu spotkał się ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. Swoją obecnością pragnął umocnić swoich współbraci i podkreślić, jak ważną rolę odgrywają.

– Staram się, aby oni podzielili się ze mną wszystkimi swoimi przemyśleniami dotyczącymi ich radości przeżywania powołania brackiego. Dotykamy także tematu nawrócenia. W modlitwie szukamy jeszcze większej więzi z Panem Bogiem. Także miłość, którą od Niego otrzymujemy, chcemy przekazywać innym ludziom, a jednocześnie staramy się odgadnąć Jego wolę, czyli staramy się właściwie odczytać znaki czasu. W związku z tym nasz proces zbliżania się do Boga wiąże się z nawróceniem, a w nim zwracamy uwagę na naszą gorliwość” – powiedział ks. Nowaczek.

Ksiądz prowincjał zwrócił także uwagę na doskwierający Zgromadzeniu od kilku lat brak powołań brackich. W tym kontekście odniósł się do misji braci zakonnych w Zgromadzeniu.

– Powołanie brackie ma przed sobą wiele zakresów. Jednak zawsze najważniejszym czynnikiem podczas procesu formacji jest podkreślenie roli i wagi Ewangelii, która zawsze musi być pierwsza, a wszystkie inne działalności stanowią dopełnienie roli brata zakonnego w ramach Zgromadzenia.

Spotkanie od strony formacyjnej prowadził ks. Wojciech Skóra MIC.