Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: XXII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ "Solidarność"


Pod hasłem „Maryjo, uproś nam wiarę głęboką” w licheńskim sanktuarium odbyła się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność. W weekend 15-16 kwietnia do Lichenia Starego przybyli przedstawiciele związków z całego kraju należący do różnych zawodów, m.in.: górnicy, energetycy, stoczniowcy, hutnicy czy kolejarze.
Pielgrzymkę tradycyjnie rozpoczęła droga krzyżowa odprawiona pod gołym niebem. Nabożeństwu, które w sobotni wieczór zgromadziło tłumy pielgrzymów przewodniczył ks. Grzegorz Molewski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie. Kulminacyjnym momentem była uroczysta Msza Święta celebrowana w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w licheńskiej bazylice pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej.
– Przyszło nam żyć w takich czasach, gdy przychodzą niszczyć Kościół. Wobec tych faktów nie możemy być obojętni. Jeżeli tak byśmy postąpili, bylibyśmy nijacy. Gdyby Ojciec Święty nas nie obudził, nie powstałaby Solidarność i nas może by tutaj nie było – zauważył Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Życzył uczestnikom napełnienia Duchem Świętym – Jako chrześcijanie trzymajmy się bardziej Ducha Świętego niż ducha czasu. To gwarancja, byśmy nie zbłądzili – mówił.
Piotr Trybek, Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazał wyrazy szacunku i pozdrowienia od Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marleny Maląg, która nie mogła przybyć na wydarzenie. Pani minister w liście do pielgrzymów podkreśliła, że przybywają do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, „by dać wyraz jedności w budowaniu wspólnoty w imię dobra powszechnego”, a ich obecność jest świadectwem wyboru określonych wartości w drodze do odnowy duchowej oraz okazją do podejmowania dzieła św. Jana Pawła II, który podkreślał godność ludzi pracy.
Na rozpoczęcie Mszy Świętej w  procesji wniesiono relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności oraz św. Jana Pawła II. W liturgii wzięło udział niemal trzy tysiące pielgrzymów oraz ponad siedemdziesiąt pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność” z całej Polski. W imieniu księży marianów, gospodarzy licheńskiego sanktuarium, zebranych powitał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz miejsca. – O uproszenie i umocnienie łaski wiary modlił się właśnie w naszym sanktuarium w 1999 r. św. Jan Paweł II, który uczył, że solidarność oznacza zawsze dla siebie nawzajem a nigdy przeciw sobie – przypomniał marianin.
– Czy dzisiaj po ponad czterdziestu latach od narodzenia milionowego ruchu ,,Solidarności", możemy uznać, że wszystko dokonało się tak, jak żeśmy tego pragnęli? – pytał bp. Wętkowski – Wielu ludzi w naszej Ojczyźnie doświadcza dzisiaj, że mają mało do powiedzenia, że decydują jacyś ukryci ludzie z wielkimi pieniędzmi, wpływami i mediami, posługując się figurantami, czyli przez nikogo nie wybranymi i przed nikim nie odpowiadającymi, anonimowymi urzędnikami (…), którzy narzucają coraz bardziej szalone pomysły (…) Widoczne stają się dla nas ciemne strony idei postępu i dobrobytu. Mimo wielkości odkryć naukowych i osiągnięć techniki, człowiek nie wydaje się dzisiaj bardziej wolny, bardziej ludzki; wciąż utrzymują się liczne formy wyzysku, manipulacji, przemocy, nadużyć, niesprawiedliwości. Potrzebujemy nie tylko chleba materialnego, lecz także znaczenia i nadziei, pewnego fundamentu, solidnego gruntu, który pomoże nam żyć z autentycznym sensem również w kryzysie, w mrokach, pośród trudności i codziennych problemów.
– Drodzy Pielgrzymi Solidarności przybywacie właśnie tutaj do Lichenia do Bolesnej Królowej Polski, aby tutaj prosić: Maryjo, uproś nam wiarę głęboką – zwrócił się do uczestników pielgrzymki ksiądz biskup. W swojej homilii zastanawiał się, co znaczy wierzyć dzisiaj.  – Wychowanie do wiary musi być zrodzone przede wszystkim z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, z miłości do Niego, z takiego pokładania w Nim ufności, by przenikała ona całe życie.
W kontekście hasła tegorocznej pielgrzymki Solidarności, hierarcha zachęcał, by zadać sobie pytanie, czy pozwalamy, by nas oświeciła wiara Maryi. Matkę Bożą przedstawił jako wzór zaufania Bogu, który chce zawsze i jedynie dobra człowieka. Biskup włocławski zachęcał, by odnaleźć w Maryi model i wzór wiary ucznia Chrystusa. Podkreślał, że na wydarzenia we współczesnym świecie, jako ludzie wiary, możemy odpowiedzieć, podążając za patronem „Solidarności” bł. ks. Jerzym Popiełuszko, który nieustannie powtarzał: ,,Zło dobrem zwyciężaj".
Homilię zakończyły słowa modlitwy św. Jana Pawła II, które wypowiedział w licheńskim sanktuarium podczas swojej pielgrzymki w 1999 r., a które, zdaniem biskupa włocławskiego, doskonale wpisują się w hasło tegorocznej pielgrzymki Solidarności do Lichenia: „czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca".
– Bez solidarności nie ma przyszłości – stwierdził ks. Janusz Kumala MIC – Tym, co nas jednoczy jest solidarność, bycie dla siebie nawzajem, patrzenie na drugiego z miłością, wyrozumiałością, nadzieją na przemianę serca. Po wiarę przybywamy do licheńskiego sanktuarium, prosząc Matkę Bożą, Bolesną Królową Polski, by pochylała się nad nami, naszą ojczyzną i każdym z nas. Ufamy, że tak jest.
Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi pod znajdujące się nieopodal bazyliki pomniki św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” oraz obelisk upamiętniający powstanie NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele poszczególnych regionów i zakładów pracy odśpiewali hymn narodowy i złożyli pod pomnikami kwiaty.