Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: śp. ks. Henryk Kulik MIC (1965-2020)


26 grudnia 2020 roku zmarł w szpitalu w Koninie śp. ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Pogrzeb ks. Henryka będzie miał miejsce w środę, 30 grudnia 2020 roku w kościele, którego był proboszczem: o 13:00 różaniec, zaś o 13:30 Msza św.
Ks. Henryk Stanisław Kulik MIC pochodził z Elbląga. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i 5-letnie Technikum Mechaniczne uzyskując tytuł technika elektryka o specjalności elektromechanika ogólna. Do Zgromadzenia został przyjęty 22 czerwca 1984 roku. W Lublinie odbył miesięczny postulat klerycki, a następnie nowicjat w Skórcu.  Pierwsze śluby złożył 8 września 1985 r. W latach 1985-91 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym WSD w Lublinie, będącym filią Wydziału Teologii KUL. Śluby wieczyste złożył 26 sierpnia 1989 r. w Elblągu. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Władysława Miziołka dnia 16 czerwca 1991 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie na Stegnach.

Po święceniach przez kilka tygodni pracował w sanktuarium MB Licheńskiej, a następnie skierowany do domu zakonnego w Stoczku Klasztornym, jako II radny i opiekun postulantów. Tam po śmierci przełożonego i proboszcza ks. Jana Bucha w 1992 r., został tymczasowo jego następcą w charakterze administratora parafii i kustosza sanktuarium. W latach 1993-96 pracował w Licheniu jako katecheta, od 1995 także jako domowy duszpasterz powołań. Przeniesiony ponownie do Stoczka w latach 1996-99 pełnił tam obowiązki przełożonego i ekonoma domu oraz proboszcza i kustosza sanktuarium. Skierowany następnie do Goźlina, w latach 1999-2002 również pełnił obowiązki przełożonego i ekonoma domu oraz proboszcza i kustosza sanktuarium. W roku 2002 przeniesiony został do Skórca i mianowany proboszczem. Nadto w latach 2002-05 był przełożonym, a przez kolejne trzy lata – I radnym domu. W latach 2008-14 został przeniesiony do Góry Kalwarii został przełożonym i ekonomem domu oraz proboszczem parafii. W 2014 r. przeszedł do Lichenia i został tam proboszczem parafii oraz III radnym domowym.

W różnych miejscach, nieprzerwanie pełnił urząd proboszcza przez ponad 25 lat (od 1995 roku). Zmarł w szpitalu w Koninie, 26 grudnia 2020 roku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.