Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: pamiątki z Powstania Styczniowego w miejscowym muzeum


Okulary Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego, rękopisy dotyczące charakteru walk powstańczych, oryginalne rozkazy oraz instrukcje Tymczasowego Rządu Narodowego – to część eksponatów upamiętniających polskie powstanie narodowowyzwoleńcze z 1863 roku, które znajdują się w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w licheńskim sanktuarium.  

 

Kolekcja pamiątek znajdujących się w licheńskim muzeum to jedno z głównych źródeł wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Jej twórcą był ks. Józef Jarzębowski, marianin, którego pasją było zbieranie poloników i udostępnianie ich wszystkim, dla których ważna była pamięć o polskim narodzie i heroizmie jego obywateli. Szczególnie ważne dla ks. Jarzębowskiego były pamiątki z Powstania Styczniowego, którego był spadkobiercą; jego dziadek, Ludwik Ablewicz, brał udział w walkach powstańczych, za co został aresztowany i zesłany na Sybir, gdzie zmarł.  

 

„Bogactwo i różnorodność tej kolekcji jest nie tylko bezcennym świadectwem tamtych czasów, ale także odzwierciedleniem historycznych zainteresowań i wyrazem patriotycznej postawy jej twórcy, ks. Józefa Jarzębowskiego” – powiedział o kolekcji kustosz licheńskiego muzeum, Wojciech Luchowski.  

 

Jedną z najcenniejszych pamiątek powstańczej kolekcji są okulary należące do Romualda Traugutta. Ostatni dyktator rewolucji z 1863 roku miał je przy sobie tuż przed egzekucją na warszawskiej Cytadeli 5 sierpnia 1864 r. Bezcenną pamiątkę ocalił o. Feliks Sadowski, który w czasie powstania towarzyszył członkom Rządu Narodowego w ostatnich chwilach przed straceniem. Okulary te oddał córce Traugutta, Annie Juszkiewiczowej, a ona przekazała je ks. Jarzębowskiemu wraz z innym pamiątkami po ojcu.  

 

Kolekcję upamiętniającą Powstanie Styczniowe można podziwiać w sali „Drogi do niepodległości”, będącej jedną z pięciu sal tematycznych wchodzących w skład muzeum.   

 

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego zostało otwarte 2 lipca ubiegłego roku. Od tego czasu odwiedziło je ponad 60 tysięcy osób. Zbiory zostały przywiezione do Lichenia z podlondyńskiej posiadłości Fawley Court. 

 

Licheńskie muzeum jest w pełni multimedialne. Jedna z sal jest przygotowana specjalnie z myślą o grupach zorganizowanych – można w niej przeprowadzać lekcje historii z wykorzystaniem filmów oraz zapoznawać się z zabytkowymi woluminami wykorzystując interaktywny panel dotykowy. 

 

W sezonie zimowym Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego jest otwierane dla zwiedzających tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Pielgrzyma. Można to zrobić telefonicznie dzwoniąc pod numery telefonów (63) 270 81 63, 270 81 42 lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: lichen@lichen.pl 

 

Biuro Prasowe

Sanktuarium Maryjnego w Licheniu