Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: oferta rekolekcyjna na rok 2008


Rekolekcje dla małżeństw bezskutecznie starających się o potomstwo oraz sesja o psalmach dla tych, którzy chcą poznać modlitwy inne od powszechnie znanych znalazły się w nowym harmonogramie rekolekcji na rok 2008, przygotowanym przez sanktuarium maryjne w Licheniu. 

 

Rekolekcje dla małżeństw „Abraham i Sara” odbędą się w dniach 24-26 października. Poprowadzi je ks. Michał Kozak MIC, który ma doświadczenie w pracy z małżeństwami dotkniętymi brakiem potomstwa. Problem ten, według statystyk, dotyka co piątą parę. – „Często małżonkowie czują się zapomniani przez Boga, niedostrzegani i niezrozumiani przez Kościół, samotni wśród przyjaciół rozmawiających o swoich dzieciach. "Ukarani” choć nie uczynili nic złego. Dla każdej pary dotkniętej problemami z płodnością sytuacja ta jest momentem podejmowania niezwykle trudnych decyzji, m.in. o adopcji, sposobach leczenia czy dalszej drodze bycia razem, które zaważą na całym ich życiu, na ich relacji względem Boga, Kościoła i siebie samych. Dlatego warto pomodlić się przed decyzją, porozmawiać szczerze przede wszystkim ze sobą, ale i z kapłanem, może także skorzystać z pomocy psychologa” – wyjaśnia ks. Michał Kozak. 

 

Na rekolekcjach poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące zdania Kościoła odnośnie różnych propozycji "leczenia" niepłodności, tego, co wspiera i buduje małżeństwo, a co niszczy; informacje o możliwościach adopcji.  W programie znajdą się medytacje  i rozważania w oparciu o przygotowane katechezy i fragmenty Pisma Świętego, Eucharystia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i czas na modlitwę własną. 

 

Sesja o modlitwie psalmami skierowana jest m.in. do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. – „Wiele psalmów jest wołaniem człowieka do Boga o pomoc w lęku, ciemności i cierpieniu. Psalmy to sto pięćdziesiąt modlitw, które wyrosły z serca człowieka, pełne jego najgłębszych uczuć, to oddech modlitwy Kościoła od jego początków. Są wśród nich te, które zrodziły się z samotności, lęku, tęsknoty, bólu, opuszczenia, uczucia winy i strachu. Są i te, które pulsują radością, uwielbieniem, pełne nadziei i chwały. Są takie, które brzmią jak pieśń wojenna i takie, które niosą czułość i pokój kołysanki śpiewanej nad dziecięciem przez kochającą matkę.” – tłumaczy ks. Michał Kozak, który poprowadzi w dniach 14-16 listopada sesję o psalmach. 

 

Sesja o psalmach i rekolekcje dla małżeństw „Abraham i Sara” to nowe propozycje , które znalazły się w harmonogramie rekolekcji Sanktuarium na 2008 rok. – „Obserwujemy, co boli współczesnych ludzi. Patrzymy, jakie są ich problemy i organizując rekolekcje, poszerzając każdego roku naszą ofertę, staramy się sprostać ich oczekiwaniom. A podejmujemy tematy niełatwe, takie jak np. aborcja czy – po raz pierwszy w Licheniu – rekolekcje dla małżeństw starających się o potomstwo” – mówi rzecznik sanktuarium maryjnego w Licheniu, ks. Zbigniew Krochmal. 

 

W ofercie sanktuarium są również rekolekcje wprowadzone przed dwoma laty, a więc: rekolekcje dla osób z doświadczeniem aborcji; dla przeżywających żałobę; dla wypalonych duchowo i zawodowo; przygotowujące do odbycia spowiedzi generalnej. Swój plan pracy ma także działające w sanktuarium Centrum Formacji Maryjnej, organizujące rekolekcje maryjne, a także Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, pracujące m.in. z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.

 

Szczegóły w naszych działach:

oraz  www.lichen.pl/rekolekcje.

 

Biuro Prasowe 
Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu