Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: Nowy Przełożony Prowincji Polskiej


7 marca 2023 roku zebrana w Licheniu Kapituła Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów dokonała wyboru nowego Prowincjała. Został nim ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC
Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC urodził się w 1966 roku w Kraśniku. Do Zgromadzenia Księży Marianów wstąpił w 1985 roku; pierwsze śluby złożył w Skórcu 8 września 1986 roku. Studia seminaryjne odbył w mariańskim seminarium duchownym w Lublinie. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1992 roku w Licheniu z rąk JE Bpa Bronisława Dembowskiego, biskupa włocławskiego. Pierwszy rok kapłaństwa posługiwał w Elblągu, a następnie został skierowany na studia teologiczne w Centre Sèvres w Paryżu, zakończone uzyskaniem licencjatu teologicznego. W 1998 roku został skierowany do Lublina, gdzie w WSD Księży Marianów pełnił obowiązki prefekta kleryków, wicerektora i przełożonego domu zakonnego. 13 kwietnia 2005 został wybrany wiceprowincjałem w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, który to urząd pełnił przez dwie 6-letnie kadencje. W tym czasie rezydował w domu zakonnym w Warszawie na Stegnach, przez kilka lat będąc również jego przełożonym. W 2017 roku został przeniesiony do domu seminaryjnego w Lublinie, gdzie przez kolejne 6 lat pełnił obowiązki ojca duchownego kleryków.

Kapituła Prowincjalna wybrała również pozostałych członków Zarządu Prowincjalnego. Wikariuszem Prowincjalnym został ks. Tomasz Sekulski MIC, rektor Seminarium Księży Marianów w Lublinie; radnymi: ks. Łukasz Wiśniewski MIC, dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, ks. Artur Radacki MIC, przełożony domu zakonnego w Elblągu oraz ks. Jacek Rygielski MIC, rektor rezydencji na Courtfield Gardens w Londynie.

Cały Zarząd Prowincji polecamy modlitwie naszych Przyjaciół i Współpracowników.