Bądź na bieżąco

Aktualności

Ks. Janusz A. Kobierski laureatem nagrody literackiej


Ks. Janusz A. Kobierski, marianin, dnia 9 stycznia 2008 r. został odznaczony Nagrodą Literacką im. ks. Jana Twardowskiego za swój ostatni tomik poezji zatytułowany „Cierpkie wino życia”. Kapituła Konkursu rozpatrywała całą polską twórczość poetycką zawartą w książkach wydanych w 2007 r.

 

Idea Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego narodziła się w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej po śmierci księdza-poety w styczniu 2006 r. Członkowie Kapituły, oceniając poszczególne tomy, zwracają uwagę przede wszystkim na wysokie walory artystyczne nagrodzonej poezji, jej wartości humanistyczne. Na pierwszym posiedzeniu Kapituły w styczniu 2007 r. jej członkowie jednoznacznie przyznali nagrodę za najciekawszy tom poezji 2005/2006 ex aequo Krystynie Gucewicz za tom „Kocham cię” i Jackowi Cyganowi za tom poezji „Ambulanza. Wiersze śródziemnomorskie”.

 

Uroczyste wręczenie nagrody ks. Kobierskiemu przewidziane jest na 20 lutego br. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Pruszkowie k. Warszawy.