Bądź na bieżąco

Aktualności

Ks. dr Janusz Kumala będzie nowym kustoszem Sanktuarium w Licheniu


Ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony prowincji polskiej, za zgodą swej rady wystąpi do biskupa włocławskiego o mianowanie od 25 sierpnia 2018 roku ks. dra Janusza Kumali MIC Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Ks. dr Janusz Kumala MIC – urodził się 27 marca 1962 roku, pochodzi z Żarek k. Chrzanowa. Obszar jego zainteresowań naukowych: mariologia, duchowość maryjna, pobożność ludowa, teologia sanktuarium, teologia życia konsekrowanego.

 

W 1981 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Roczny nowicjat zakonny odbył w Skórcu koło Siedlec, gdzie 8 września 1982 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał stopień magistra teologii. Promotorem jego pracy był o. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv. 15 sierpnia 1987 roku złożył śluby wieczyste, a 19 czerwca 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie w Warszawie z rąk biskupa Kazimierza Romaniuka.

Po święceniach został skierowany do pracy w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu. Był katechetą, duszpasterzem młodzieży oraz prowadził duszpasterstwo ludzi pracy. W 1990 roku został skierowany na dalsze studia teologiczne do Rzymu. Studiował mariologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” oraz teologię wschodnią (szczególnie ormiańską) w Papieskim Instytucie Wschodnim. Stopień doktora teologii ze specjalnością w mariologii uzyskał  w 1999 roku.

W latach 1996-1997 pracował w sanktuarium maryjnym w Crotone w Kalabrii na południu Włoch. Był duszpasterzem młodzieży i grup neokatechumenalnych. Opiekował się też Polakami mieszkającymi w Kalabrii. Wykładał mariologię w Instytucie Teologicznym dla osób świeckich w Crotone.

W 1997 roku został skierowany do pracy w sanktuarium maryjnym w Licheniu, gdzie zorganizował Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, którego dyrektorem jest do dzisiaj. W latach 1997-1999 wykładał mariologię, sakramentologię i teologię trynitarną w seminarium duchownym Księży Marianów w Lublinie.

W 1998 roku założył i jest redaktorem naczelnym trzech czasopism: dwumiesięcznika „Zeszyty Maryjne”, kwartalnika „Matka Pokoju” oraz jedynego w Polsce kwartalnika mariologicznego „Salvatoris Mater” o charakterze naukowym.

Jest autorem 30 książek, zaś 48 powstało pod jego redakcją. Napisał też 40 artykułów naukowych i ok. 800 popularnonaukowych.

Jako dyrektor Centrum Formacji Maryjnej przeprowadził kilkaset rekolekcji maryjnych. Zorganizował też 10 sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W Zgromadzeniu Marianów pełni też funkcję dyrektora Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej i redaktora naczelnego rocznika naukowego pt. „Ephemerides Marianorum”. Jest również przewodniczącym Prowincjalnej Komisji Historii i Duchowości, Prowincjalnym Promotorem Bractwa Niepokalanego Poczęcia i wicepostulatorem spraw kanonizacyjnych bł. Jerzego Matulewicza i sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego oraz członkiem Generalnej i Prowincjalnej Komisji ds. Jubileuszu 350. rocznicy powstania Zgromadzenia Marianów). W latach 2005-2011 był II radnym Polskiej Prowincji, od 2017 roku ponownie jest członkiem zarządu Prowincji (II radny).

Ks. Janusz Kumala jest członkiem zwyczajnym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz konsultorem i sekretarzem Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski.