Bądź na bieżąco

Aktualności

Konferencja prasowa nt. beatyfikacji Ojca Papczyńskiego


Data i miejsce beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego założyciela zgromadzenia księży marianów zostanie podana podczas konferencji prasowej 15 lutego w Warszawie.

 

Konferencja rozpocznie się o godz. 12.00 w sekretariacie Episkopatu Polski, Skwer kard. Wyszyńskiego 6. W spotkaniu z dziennikarzami udział wezmą ks. Jan Mikołaj Rokosz przełożony generalny zgromadzenia księży marianów, ks. Wojciech Skóra, postulator generalny i ks. Paweł Naumowicz przełożony Prowincji Opatrzności Bożej w Polsce, a także Marcin Przeciszewski prezes KAI.

 

Stanisław Papczyński, założyciel pierwszego rdzennie polskiego zgromadzenia męskiego - marianów - urodził się w 1631 r. w Podegrodziu k. Starego Sącza w chłopskiej rodzinie.

 

Kształcił się w kolegiach pijarskich i jezuickich , po czym wstąpił do zakonu pijarów. Śluby zakonne złożył w 1656 r., pięć lat później otrzymał święcenia kapłańskie.

 

Był wykładowcą w warszawskim klasztorze pijarów, zasłynął też jako kaznodzieja i spowiednik. Popadł w konflikt z przełożonymi, którym zarzucał brak wierności regule. Dojrzewała w nim także myśl o założeniu nowego zakonu. Został zwolniony w 1670 r. ze ślubów wieczystych, rok później przywdział biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi i opracował "Regułę życia" dla przyszłej wspólnoty.

 

W Puszczy Korabiewskiej założył pierwszy dom nowego zgromadzenia. Bp Jacek Święcicki zaaprobował wspólnotę w 1673 r. Kolejna placówka mariańska powstała w Górze Kalwarii.

 

Szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej, modlitwa za dusze czyśćcowe, pomoc proboszczom - to trzy cele nowego zgromadzenia. Pod koniec życia o. Papczyński uzyskał aprobatę papieską dla marianów. Zmarł 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii. Dekret o heroiczności cnót Stolica Apostolska wydała w 1992 r.

KAI (im //mr)