Bądź na bieżąco

Aktualności

Karaganda, KZ: Z Kazachstanu wzięty i do Kazachstanu posłany


17 września 2022 roku, o godz. 17:00, w katedrze w Karagandzie dk. Aleksandr Golovko MIC wraz z dwoma diakonami Augustynem Brucen i Filipem Łaca pochodzącymi z Indonezji, a należącymi do nowo założonego zgromadzenia na prawie diecezjalnym Kanoników Regularnych, przyjęli święcenia prezbiteratu. Święceń udzielił ordynariusz diecezji Karaganda bp Adelio Dell’Oro.
Ks. Aleksandr Golovko MIC jest drugim kapłanem w Zgromadzeniu Marianów pochodzącym z Kazachstanu. We Mszy święceń podczas, której udzielono mu święceń wziął udział także biskup pomocniczy diecezji Karaganda Jewgienij Zinkowskij, delegat Generała Marianów Archimandryta Sergiusz Gajek MIC, Wikariusz Prowincjalny Marianów w Polsce ks. Sławomir Homoncik MIC oraz blisko 40 kapłanów pracujących na terenie Kazachstanu. W katedrze były także obecne Siostry zakonne z różnych zgromadzeń posługujących w Kazachstanie, bliscy neoprezbiterów oraz wierni z parafii mariańskiej w Karagandzie.

W homilii biskup Adelio Dell’Oro nawiązując do czytań wybranych przez diakonów zwrócił uwagę, że nowo wyświęceni kapłani są posłani do najbardziej potrzebujących (Iz 61, 1-3a), a przez posługę kapłańską stają się sługami Boga, gdyż święcenia kapłańskie nie są dla nich, a dla tych, do których zostają posłani (2 Kor 4,1-2, 5-7). Przywołując Ewangelię (Mt 20, 25-28) zachęcił, by neoprezbiterzy nie zapominając o swoich korzeniach i rodzinach wchodzili i tworzyli wspólnotę z braćmi w kapłaństwie i razem podejmowali służbę dla Ludu Bożego.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania za posługę święceń pod adresem biskupa Karagandy skierował ks. Sławomir Homoncik MIC. Zauważył, że dzisiejsze świecenia wpisują się w ciąg wydarzeń związanych z wizytą Piotra naszych czasów – papieża Franciszka w Kazachstanie, który poprzez posługę głoszonego słowa zasiewał ziarno słowa i wiary w Kościół w Kazachstanie. Owocem tego siewu są właśnie dzisiejsze święcenia, których udzielił wpisujący się w posługę Apostołów biskup Dell’Oro. Fakt, że ziarno nie może pozostać samo dla siebie nakazuje posiać je, by wydawało plon. Stąd zwyczajem Zgromadzenia Marianów podczas święceń kapłańskich ogłasza się, gdzie nowo wyświęceni prezbiterzy będą posługiwać i tracić życie dla Chrystusa i Kościoła. Miejscem, gdzie będzie posługiwał ks. Golovko, będzie mariańska parafia w Karagandzie.

W słowie przed błogosławieństwem ks. Aleksandr podziękował biskupowi diecezjalnemu, swoim rodzicom i formatorom za ich wkład w kształtowanie jego powołania. Po Eucharystii wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek w ogrodach katedralnych.