Bądź na bieżąco

Aktualności

Jezus żyje! Alleluja!


„A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój…”, śpiewał jeden z polskich zespołów. Ta prawda dotyczy także życia duchowego, ale przede wszystkim życia z wiary. Triduum Paschalne osiągnęło swój szczyt w poranek Zmartwychwstania. Po ciemnościach, jakie okryły ziemię w związku z Męką i Śmiercią Jezusa Chrystusa dziś doświadczamy światła promieniującego z pustego grobu, bo jest on pusty, a Ten, którego w nim złożono zmartwychwstał!
Po Wigilii Paschalnej, czyli nocy czuwania, podczas której uczestniczyliśmy w liturgii światła, liturgii Słowa opisującej całą historię zbawienia, która znalazła wypełnienie w Osobie Jezusa Chrystusa, liturgii chrzcielnej, która odnowiła nasze przyrzeczenia chrzcielne przypominając nam, że należymy do wspólnoty dzieci Bożych i świadków Chrystusa oraz liturgii eucharystycznej, która jednoczy nas z Chrystusem, doszliśmy do radości z faktu Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oznajmiliśmy tę prawdę braciom i siostrom poprzez udział w procesji rezurekcyjnej. Dziś od rana pozdrawiamy się słowami: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstała!”.

Słyszymy też dzisiaj i rozważamy słowa tzw. Sekwencji wielkanocnej, która w skróconej formie opisuje to w czym uczestniczyliśmy we wszystkie dni świętego Triduum i co ma napełniać nas nadzieją każdego dnia:

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Niech zatem Zmartwychwstały Chrystus pozwala nam opuszczać nasze codzienne groby i powstawać z grzechów do życia w łasce. Niech Zmartwychwstanie obiecanego Mesjasza napełnia nas nadzieją na spotkanie z Nim w Jego Królestwie. Miejmy odwagę, by świadczyć o Nim we współczesnym świecie i żyć Jego miłością.
Alleluja!