Bądź na bieżąco

Aktualności

Idziemy pod opieką Niepokalanej


„Tytularna uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest dla nas wszystkich dniem wspólnego świętowania i modlitwy za nasza wspólnotę zakonną. Jest dniem wdzięczności Bogu zarówno za dar istnienia Zgromadzenia, jak też za łaskę mariańskiego powołania każdego z nas”. Takie słowa, w swoim liście na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, skierował do wszystkich Marianów na świecie Generał Zgromadzenia - Ks. Andrzej Pakuła MIC.
Zaś Ojciec Prowincjał Polskiej Prowincji Marianów ks. Tomasz Nowaczek MIC, podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej 8 grudnia na warszawskich Stegnach zwrócił uwagę, że kwintesencją życia Marianów jest szukanie oblicza Boga, który odbija się w prostych codziennych czynnościach, poruszeniach serca. Każdy Marianin powołany jest, by oddać chwałę Bogu przez powtarzanie każdego dnia Bogu słów Maryi: „niech mi się stanie według słowa twego”.

W wielu miejscach świata, w mariańskich placówkach, tego dnia faktycznie dziękowano za powołanie poszczególnych współbraci, ale także za dzieła, jakie podejmują realizując mariański charyzmat. W wielu wspólnotach, przy udziale wiernych Marianie odnowili swoje śluby zakonne i we wspólnych Eucharystiach prosili o potrzebne łaski na kolejny rok posługi i mówienia „Fiat” Bogu na wzór Niepokalanej Dziewicy.

Ojciec Generał swój list zakończył słowami, które powinny być swoistym wołaniem wielu Marianów świętujących tego dnia:
„Dziś szczególnie zawierzam całą naszą wspólnotę miłosiernemu Bogu i wstawiennictwu świętych, zwłaszcza Niepokalanej Matce Pana, świętego Ojca Założyciela Stanisława, bł. Jerzego, Odnowiciela naszego Zgromadzenia i błogosławionym Antoniemu i Jerzemu, naszym męczennikom”. Bez Bożej łaski wypełnienie woli Bożej i oddanie Bogu chwały nie jest bowiem możliwe.

Poniżej fotorelacja z kilku mariańskich placówek nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.