Bądź na bieżąco

Aktualności

Idą Święta - jakie Święta?


Liturgiczny czas Adwentu od 17 grudnia do 24 grudnia to dni bezpośredniego przygotowania do obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Fakt, że na ziemię przyszedł wcielony Syn Boży, zapowiadany przez proroków Mesjasz, a także jak czytamy w proroctwie Izajasza „Emmanuel” czyli „Bóg z nami” (7,14) jest fundamentalną prawdą, którą winniśmy sobie nieustannie, a szczególnie w te dni przypominać.
Za oknami widać, że świat przygotowuje się do przezywania szczególnego czasu. Pytanie tylko do jakiego czasu? Czym te ostatni dni grudnia są dla współczesnych ludzi? Z różnych stron forsowane są informacje, które w subtelny, ale chyba zamierzony sposób są przemycane do świadomości wielu, także deklarujących się jako wierzący, katolików. Mówi się np., że ogarnia nas „magia świąt”, „atmosfera dobroci i miłości dla innych (w tym także szczególnej dobroci dla zwierzą)”, że „nadchodzą święta prezentów”, że „Mikołaj będzie rozdawał prezenty”..., a jakoś rzadko używa się określenia, że zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia.

Chyba ktoś faktycznie zachowując jeszcze kamuflaż wielu elementów, w tym również atrybutów związanych ze Świętami Narodzenia Pańskiego, jak choćby choinka, opłatek, pasterka, kolędy, Wieczerza Wigilijna..., próbuje jednak ograbić czas upamiętniający Misterium Wcielenia Syna Bożego z tego, co najważniejsze – z obecności Boga w Osobie Jezusa Chrystusa. Z Jego przyjścia na ziemię, by objawić miłość Boga i poprzez realizację Bożego planu odkupić człowieka.

Podejmując różnego rodzaju przygotowania, krzątaninę przedświątecznych czynności, które mają nas przygotować do świętowania radości z przyjścia na świat Syna Bożego, nie pozwólmy zabrać sobie tego, co dla nas, jako wierzących, bardzo ważne. Nie zapominajmy o przygotowaniu duchowym przez zintensyfikowanie w tych dniach modlitwy, przygotowanie do dobrej szczerej spowiedzi, zaplanowanie uczestnictwa w liturgii Mszy św.

W wielu mariańskich placówkach, w tych dniach odbywają się Msze św. roratnie, głoszone są jeszcze rekolekcje, w konfesjonałach dyżurują kapłani, by pomóc wiernym i tym, którzy poszukują głębszych treści, przeżyć ostatnie dni Adwentu i wejść w prawdziwą radość Bożego Narodzenia.