Bądź na bieżąco

Aktualności

Grzybowo: Renowacje zakonne dobiegają końca


W Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Księży Marianów w Grzybowie koło Kołobrzegu kończy się jesienny turnus renowacji zakonnych. To szczególny czas, w którym zakonnicy, raz na 5 lat, mogą odnowić zakonnego ducha. To czas modlitwy, wspólnotowych zajęć poruszających tematy ściśle lub pośrednio dotyczące życia zakonnego oraz wspólnego przebywania ze sobą.
Jesienne renowacje, które rozpoczęły się 3 października, zgromadziły 24 zakonników z Polski, ale także z zagranicy. Są bowiem Współbracia z Białorusi, Czech, Kazachstanu, Italii i Kamerunu. Moderatorem tego czasu był ks. dr Artur Radacki MIC proboszcz i przełożony wspólnoty marianów z Elbląga. W trakcie ich trwania zaplanowano czas na wspólnotową modlitwę, której centralnym punktem była Eucharystia. Każdego dnia inny ze Współbraci dzielił się refleksją nad Bożym Słowem. Było także miejsce na wspólny brewiarz, rozmyślanie i Adorację Najświętszego Sakramentu.

Ważnym punktem codziennych zajęć były wspólnotowe zajęcia dydaktyczno-formacyjne, podczas których poszczególni zakonnicy przedstawiali jakieś zagadnienie związane z życiem zakonnym. Nad nim odbywała się dyskusja, dzielenie się osobistymi refleksjami, doświadczeniem lub zdobytą wiedzą.

Z racji bliskiego położenie Bałtyku formą rekreacji czy to wspólnotowej czy indywidualnej były spacery brzegiem morza. W czasie trwania renowacji udało się także odbyć pielgrzymkę do Kamienia Pomorskiego, gdzie w konkatedrze Współbracia odprawili Mszę św. Nawiedzili również Trzęsacz i Trzebiatów.

Grupę Renowantów tradycyjnie odwiedził również ks. Prowincjał Tomasz Nowaczek MIC dzieląc się swoimi przemyśleniami związanymi z funkcjonowaniem Prowincji i Zgromadzenia. Była to również okazja do zadawania pytań i dyskusji.

Czas, który był formą realizacji ewangelicznego zalecenia Jezusa skierowanego do uczniów „Pójdźcie, wy sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31) z pewnością pozwolił odnowić i wzmocnić relację z Jezusem, zaczerpnąć ducha, nabrać dystansu do codziennych obowiązków i zacieśnić więzi braterskie.