Bądź na bieżąco

Aktualności

Grąblin: Siostry Anuncjatki świętują 12. rocznicę


Ponad 12 lat temu życie Marianów i Sióstr Anuncjatek złączyło się w jednym miejscu. Tym miejscem stał się Grąblin, gdzie Marianie wybudowali klasztor i kościół Dziesięciu Cnót Ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. W klasztorze zamieszkały Siostry Anuncjatki, by poprzez swoją obecność, modlitwę, pracę i realizację charyzmatu zakonnego wspierać posługę licheńskich Marianów. Świadectwem życia służą także pielgrzymom przybywającym do miejsca objawień Matki Bożej Licheńs

10 lipca 2022 r. u sióstr Anuncjatek w Lesie Grąblińskim świętowano Uroczystość Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych. W tym dniu przypadało liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 10. Cnót Ewangelicznych. Dla sióstr Anuncjatek jest to święto z uwagi na Regułę Zakonu potocznie nazywaną Regułą Dziesięciu Cnót.
Była to również okazja do dziękczynienia Panu Bogu za pierwszy kościół pod tym wezwaniem. Oprócz świątecznego Oficjum (w Zakonie Sióstr, nadal jedynie w języku francuskim), głównym punktem świątecznego dnia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ks. prał. dr hab. Leszek Król, diecezjalny referent do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w diecezji włocławskiej, który wygłosił także homilię. Mszę Św. koncelebrowali również księża Marianie: Ks. Bogusław Binda MC - Przełożony licheńskiej wspólnoty oraz Ks. Rafał Krauze MIC - Proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu.

Ksiądz Król w swojej homilii powiedział m.in.:
„Maryja to nie tylko wzór życia dla zakonu, ale wzór życia duchowego dla całego Kościoła. Na kartach Ewangelii znajdujemy 10 cnót, które wyróżniały Maryję, a które są wypisane na ścianie prezbiterium kościoła: najczystsza, najroztropniejsza, najpokorniejsza, najwierniejsza, najpobożniejsza, najposłuszniejsza, najuboższa, najcierpliwsza, najmiłosierniejsza, najboleśniejsza”.
W dalszej części homilii Ksiądz Prałat podjął temat jednej z 10 cnót. Omówił rozumienie cnoty posłuszeństwa, jako tej, która w naszych czasach nie kojarzy się pozytywnie. Przyczynę tego stanu rzeczy wyjaśniał tak:
„Posłuszeństwo jest niepopularne. Wolność dla świata jest dziś naczelną wartością, której należy bronić zawsze. Broni się jednak wolność źle pojmowaną, oderwaną od prawdy, od prawdziwych wartości. Czy może istnieć wolność bez posłuszeństwa wobec prawdy? Bez Boga?” - pytał kapłan. „Gdy człowiek zwalnia się sam z takiego posłuszeństwa, natychmiast wpada w sidła źle rozumianej wolności, jaką jest posłuszeństwo złemu duchowi”.
Ksiądz Prałat w homilii zachęcał również do zastanowienia się, o którą z tych wartości zabiegamy w codziennym życiu. Jako pomoc ukazywał Maryję i zachęcał do kontemplacji Jej posłuszeństwa.
„Św. Łukasz mówi, że Bóg wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Kościół uczy, że posłuszeństwo Maryi rozwiązuje nieposłuszeństwo Ewy. Podczas gdy współczesny świat traktuje posłuszeństwo jako wyraz nieudacznictwa, wzór Jej posłuszeństwa jest szczególnie aktualny nie tylko ze względu na sytuację społeczną. Bez posłuszeństwa wiara jest absolutnie bezużyteczna. Życie duchowe sióstr Anuncjatek jest realizacją tego, co zapisano w Ewangelii, naśladowaniem 10 cnót Matki Bożej, 10 scen z Ewangelii. One tworzą razem regułę, na której oparte jest całe życie duchowe sióstr Anuncjatek” - wyjaśniał ks. Król.

Po Mszy Św. siostra przełożona - Ludwika Maria zaprosiła wszystkich, licznie przybyłych wiernych, przyjaciół Zakonu do kontynuowania wspólnego świętowania na furcie klasztornej, gdzie Siostry przygotowały słodki poczęstunek.
Można było również wylosować dla siebie karteczkę z jedną z 10 cnót z krótką medytacją.