Bądź na bieżąco

Aktualności

Eucharystki na Białorusi - „Wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa”


Dnia 29 kwietnia w sanktuarium Matki Bożej Jezior w Brasławiu (diecezja witebska) odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 100. rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.
Na zaproszenie przełożonej delegatury Białorusko-Litewskiej s. Antoniny Bogadanowicz SJE, w uroczystościach w brasławskim sanktuarium wziął udział Nuncjusz Apostolski w Republice Białoruś abp Ante Jozicz.
Biskupi, księża ze wszystkich diecezji Białorusi, osoby konsekrowane z różnych wspólnot zakonnych, miejscowi wierni i goście przybyli do Brasławia, gdzie działa największa wspólnota Sióstr Eucharystek na Białorusi, aby złożyć im gratulacje z okazji jubileuszu. Byli wśród nich także księża marianie na czele z ks. Wadzimem Mizerem, przełożonym Wikariatu.

Na początku uroczystej Eucharystii, której przewodniczył nuncjusz Jozicz, wszystkich zgromadzonych w sanktuarium przed cudownym obrazem Matki Bożej Jezior powitał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi biskup witebski Oleg Butkiewicz, którego dwie siostry należą do Zgromadzenia Sióstr Eucharystek. Hierarcha w przemówieniu wprowadzającym przypomniał historię tej wspólnoty zakonnej, którą założył w 1923 r. bł. Jerzy Matulewicz, ówczesny biskup wileński.
Biskup Butkiewicz w sposób szczególny podkreślił ogromną rolę Sióstr Eucharystek, które we wszystkich historycznych kolejach – a było ich niemało w minionym stuleciu – wiernie służyły Bogu i Jego ludowi zgodnie z mottem wspólnoty: „Wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa”.

Podczas Mszy św., która została odprawiona w intencji dziękczynnej za stulecie gorliwej posługi Sióstr Eucharystek, nuncjusz Jozicz wygłosił homilię, w której przede wszystkim zaznaczył, że jest to „moment uwielbienia i dziękczynienia Panu Bogu za dary łaski i świętości, które Pan dał siostrom i Kościołowi w ciągu stulecia. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile pięknych historii o wierności Chrystusowi i służbie głoszeniu Ewangelii przeżyłyście przez ostatnie sto lat” – powiedział przedstawiciel papieża Franciszka. Dodał, że odprawia Mszę św. nie tylko jako dziękczynienie za minione stulecie, „ale także za lata przyszłe, abyście były wierne charyzmatowi Założyciela”.
Po Komunii s. Alla Butkevicz SJE przeczytała specjalną, jubileuszową modlitwę uwielbienia i dziękczynienia Bogu za stulecie istnienia zgromadzenia.
W imieniu wszystkich sióstr w modlitwie była wdzięczność Najwyższemu za Ojca Założyciela - bł. Jerzego i za wielkie rzeczy, jakich Bóg dokonał w tej rodzinie zakonnej, a przez nią w świętym Kościele i na świecie od stu lat.

Na zakończenie Mszy Świętej biskupi, duchownyi i wierni parafii brasławskiej złożyli życzenia Siostrom Eucharystkom.
Przełożona wspólnot na Białorusi i Litwie s. Antonina Bogdanowicz w imieniu wszystkich sióstr podziękowała za wspólną modlitwę i gratulacje.
Po Mszy św. zebrani mieli okazję obejrzeć prezentację wideo przygotowaną przez brasławską wspólnotę sióstr na czele z miejscową przełożoną s. Natalią Orliankowicz SJE, która przedstawiła historię i aktualną posługę sióstr na Białorusi.

Każdy z uczestników uroczystości mógł otrzymać od sióstr małą pamiątkę, a nuncjusz Jozicz wręczył siostrze delegatce pamiątkowy srebrny medal bieżącego roku pontyfikatu papieża Franciszka.

Na zakończenie uczniowie szkoły muzycznej z Drui zachwycili zebranych wspaniałą grą na instrumentach muzycznych. Po południu Nuncjusz Apostolski Ante Jozicz wraz z Matką Przełożoną Delegatury i biskupami Butkiewiczem i Kasabuckim odwiedzili Druję: miasto na samej granicy z Łotwą, gdzie sto lat temu powstała pierwsza wspólnota Sióstr Eucharystek.