Bądź na bieżąco

Aktualności

Beatyfikacja założyciela marianów 16 września w Licheniu


 

Beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia księży marianów, odbędzie się 16 września w Licheniu. Uroczystości przewodniczyć będzie kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Poinformowali o tym księża marianie podczas konferencji prasowej w Warszawie.

 

Według marianów, świadectwa osób, które otrzymały łaski za wstawiennictwem o. Papczyńskiego, dotyczą często zdrowia ciężarnych matek i ich nienarodzonych jeszcze dzieci, uczniów, którzy mają trudności w uczeniu się i osób uzależnionych od alkoholu.

 

Od śmierci o. Papczyńskiego mija w tym roku 306 lat. Starania o jego beatyfikację marianie rozpoczęli w 50 lat po jego śmierci. Niestety, późniejsze burzliwe dzieje Polski - rozbiory i dwie wojny światowe - opóźniły znacznie ten proces. Dopiero w 1952 roku wznowiono proces beatyfikacyjny, a w 1992 roku ogłoszono Akt heroiczności cnót o. Stanisława Papczyńskiego.

 

W 2001 roku wydarzył się cud za wstawiennictwem założyciela marianów, który Benedykt XVI potwierdził dekretem w 2006 roku. Krewni ciężarnej kobiety, u której lekarze stwierdzili śmierć płodu, modlili się o pomoc i wstawiennictwo o. Papczyńskiego. Po kilku dniach lekarze po ponownym badaniu - przeprowadzonym przed dokonaniem zabiegu - stwierdzili, że dziecko żyje i rozwija się. Marianie jednak nie wiedzą, czy szczęśliwa matka i jej dziecko będą obecne na beatyfikacji.

 

Obecny na konferencji o. Jan Mikołaj Rokosz, przełożony generalny zgromadzenia księży marianów, tłumaczył dlaczego beatyfikacja odbędzie się w Licheniu 16 września. Benedykt XVI powrócił do zwyczaju przeprowadzania beatyfikacji w kraju działania Sługi Bożego. Licheń zaś jest sanktuarium maryjnym prowadzonym przez księży marianów, których charyzmatem jest szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny. O. Papczyński zaś był czcicielem Maryi Niepokalanie Poczętej, więc słuszne jest, by jego beatyfikacja odbyła się w sanktuarium maryjnym. Data także nie jest bez znaczenia. O. Papczyński zmarł 17 września. Beatyfikacja odbędzie się w wigilię jego śmierci.

 

Ks. Wojciech Skóra, postulator generalny procesu beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego, przypomniał jego najważniejsze cechy: konsekwencję w pokonywaniu trudności, dążenie do wykształcenia, patrzenie i tłumaczenie rzeczywistości w perspektywie wiary, wiara i ofiarność, słuchanie głosu Kościoła, wrażliwość na ubogich. O. Papczyński przekonywał, że każdy człowiek jest przeznaczony do świętości, poświęcał się też sprawom społecznym.

 

Ks. Paweł Naumowicz przełożony Prowincji Opatrzności Bożej w Polsce mówił o przygotowaniach zgromadzenia do beatyfikacji które polegają na badaniu spuścizny założyciela oraz modlitwie. Powstał komitet przygotowujący beatyfikację w Licheniu, marianie wydali książkę w czterech językach z tekstami dotyczącymi o. Papczyńskiego oraz wprowadzeniami w dni skupienia, dostępne są także dwa tomiki świadectw o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem założyciela marianów. Księża chcą też rozpowszechniać kult o. Papczyńskiego na Litwie i Ukrainie, dlatego wierni z tych krajów zostaną zaproszeni na beatyfikację.

 

Grób o. Papczyńskiego znajduje się w Górze Kalwarii niedaleko Warszawy. 12 lutego - w związku z planowaną beatyfikacją - dokonano kanonicznej ekshumacji ciała Sługi Bożego. Znaleziono cały szkielet o. Papczyńskiego oraz kawałek habitu, którym był przykryty. Część kości zostało wyjętych na relikwie, reszta pozostanie w grobie, który jest głównym relikwiarzem przyszłego błogosławionego. Relikwie wyjęte z grobu zostaną przekazane parafiom, które wybudują kościoły pod wezwaniem o. Stanisława Papczyńskiego. Przy okazji marianie wykonają renowację sarkofagu, który ma już 250 lat.

 

Stanisław Papczyński, założyciel pierwszego rdzennie polskiego zgromadzenia męskiego urodził się w 1631 r. w Podegrodziu k. Starego Sącza w rodzinie chłopskiej. Kształcił się w kolegiach pijarskich i jezuickich, po czym wstąpił do zakonu pijarów. Śluby zakonne złożył w 1656 r., pięć lat później otrzymał święcenia kapłańskie.

 

Był wykładowcą w warszawskim klasztorze pijarów, zasłynął też jako kaznodzieja i spowiednik. Popadł w konflikt z przełożonymi, którym zarzucał brak wierności regule. Dojrzewała w nim także myśl o założeniu nowego zakonu. W 1670 r. został zwolniony ze ślubów wieczystych, rok później przywdział biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi i opracował "Regułę życia" dla przyszłej wspólnoty.

 

W Puszczy Korabiewskiej założył pierwszy dom nowego zgromadzenia. Bp Jacek Święcicki zaaprobował wspólnotę w 1673 r. Kolejna placówka mariańska powstała w Górze Kalwarii.

 

Szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej, modlitwa za dusze czyśćcowe, pomoc proboszczom - to trzy cele nowego zgromadzenia. Pod koniec życia o. Papczyński uzyskał aprobatę papieską dla marianów. Zmarł 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii. Dekret o heroiczności jego cnót Stolica Apostolska wydała w 1992 r.

 

Założone przez o. Stanisława Papczyńskiego w 1673 roku zgromadzenie liczy dziś niespełna 600 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych. Marianów spotkać można w kilkunastu krajach świata, gdzie pełnią różne posługi: od pracy parafialnej i misyjnej, do posługi w sanktuariach. Od 58 lat są gospodarzami sanktuarium w Licheniu. Przez ten czas Licheń zyskał rangę ośrodka kultu Maryjnego o znaczeniu międzynarodowym.

 

KAI (im //mr)