Bądź na bieżąco

Aktualności

8 grudnia: Uroczystość patronalna Zgromadzenia


Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Każdy z nas, marianów, odnowił śluby zakonne.


Na chwałę Boga, oraz na cześć Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych wobec całej wspólnoty odnawiam Bogu Wszechmogącemu w Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, według konstytucji tego Zgromadzenia, trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jednocześnie odnawiam przysięgę wytrwania w Zgromadzeniu Marianów aż do śmierci. Amen.

 

 

Dziękujemy wszystkim, wśród których wyrosła nasza wiara, którzy się za nas modlą i wśród których pracujemy. Nade wszystko uwielbiamy Boga, który z wielką mocą działa poprzez i pośród nas.

Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
niech będzie naszym zbawieniem i obroną