Bądź na bieżąco

Aktualności

18 maja: Uroczystość Św. Stanisława Papczyńskiego


„Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, wybitnemu kapłanowi, teologowi, współtwórcy polskiej szkoły duchowości, patriocie, kaznodziei, założycielowi Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego polskiego zakonu męskiego”.
Tak o św. O. Stanisławie Papczyńskim – Założycielu Zgromadzenia Księży Marianów głosiła uchwała naszej Wyższej Izby Parlamentu z dnia 31.03.2011 roku, którą wówczas po podpisaniu, Marszałek Senatu przekazał przedstawicielom Zarządu Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.

Od tego czasu upłynęły już 22 lata podczas, których w różnych miejscach i przy różnych okazjach przesłanie Ojca Założyciela, jego świętość, ale także naturalność i prostotę bycia i życia, głosi się nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale także na całym świecie. W wielu bowiem mariańskich placówkach, także w tych nowo powstałych, jak choćby w Indiach czy Wietnamie ukazuje się aktualność mariańskiego charyzmatu.

Nie bez powodu we wspomnianym wyżej dokumencie czytamy dalej:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje (…) Ojca Stanisława Papczyńskiego za godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Aktualność Jego moralnego i obywatelskiego nauczania uzasadnia przybliżenie Postaci Ojca Stanisława współczesnemu pokoleniu Polaków, a szczególnie młodzieży”.

W dniu jego liturgicznego wspomnienia (18 maja) wszystkim Czcicielom św. Ojca Stanisława życzymy bliskości z naszym Założycielem nie tylko w wymiarze duchowym, ale także w umiejętności naśladowania go w miłości do Boga na wzór i za przykładem Niepokalanej Dziewicy.

Dziękując za jego przykład życia wołajmy z radością i prosimy jednocześnie:

Raduj się, Matko Kościele,
Zdobna świętością swych dzieci,
I cześć oddawaj z weselem
Świętemu Stanisławowi.

Serca posłuszny wezwaniu,
Z ufnością poszedł za Panem,
Opuścił pola i trzodę,
By w Bożej służyć owczarni.

Najświętszej Bogurodzicy
Wolnej od grzechu wszelkiego
Życie poświęcił z miłością,
Gorliwie idąc w Jej ślady.

Pokornie służył ubogim,
Pocieszał smutnych i słabych,
Spragnionym Bożej miłości
Ogłaszał dobrą nowinę.

Tym, co z ziemskiego padołu
Odeszli splamieni winą
Modlitwą, postem, pokutą
Zjednywał łaskę zbawienia.

Niech Świętej Trójcy podzięka,
Pochwała i uwielbienie
Za męża sprawiedliwego
Rozbrzmiewa po wszystkie czasy. Amen.

Hymn z Nieszporów na uroczystość św. Stanisława