Bądź na bieżąco

Aktualności

10 lat Mariańskiego Seminarium w NgoyaBudowa pierwszego budynku seminaryjnego rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku. 1 maja 2010 roku budynek był gotowy na przyjęcie domownikόw. Dziesięć lat temu,  1 maja 2010 roku, ks. Grzegorz Myłek MIC wraz z grupą trzech klerykόw mariańskich (w tamtym czasie kl. Yves Oumarou z Kamerunu, kl. Alexandre Gasigwa z Rwandy i kl. Dominik Iyamuremye z Demokratycznej Republiki Konga) zamieszkali w nowowybudowanym Seminarium Księży Marianόw w Ngoya w Kamerunie.
Wcześniej przez prawie cztery lata nasi klerycy wraz z ks. Grzegorzem, ich wychowawcą mieszkali na stancji w Seminarium Księży Sercanów. To wydarzenie tak zostało opisane w kronice naszego Seminarium: „1 maj 2010 roku: Przeprowadzka do nowego domu. Po świątecznym posiłku, podczas którego podziękowaliśmy księżom sercanom za ich gościnność, braterstwo i przyjaźń podczas naszego pobytu u nich, przeszliśmy do nowego domu księży marianów w Ngoya. Godz. 18.00: pierwsza rozmowa z prefektem, ks. Grzegorzem, na temat programu i innych praktycznych zasad dotyczących funkcjonowania domu. Godz. 19.00: pierwszy posiłek. Nastrój i atmosfera w nowym domu są bardzo przyjemne”.

W latach 2011-2013 został wybudowany kolejny budynek mogący przyjąć 20 klerykόw, z biblioteką, salą studiów, kuchnią oraz obszernym refektarzem. Następnie została wybudowana kaplica seminaryjna pw. Bł. Jerzego Matulewicza, konsekrowana przez biskupa Sosthène’a Bayemi Matjei 22 stycznia 2017 roku. Za prace budowlane był odpowiedzialny ks. Krzysztof Pazio MIC i ks. Franciszek Filipiec MIC.
Pierwszym przełożonym domu w Ngoya i prefektem klerykόw został ks. Grzegorz Myłek MIC; funkcję tę pełnił do sierpnia 2014 roku. Następnie przez trzy lata funkcję tę pelnił ks. Paweł Rawski MIC. 1 lipca 2017 roku obowiązki przełożonego domu i prefekta klerykόw objął ks. Yves Oumarou MIC, pierwszy spośród Kameruńczykόw w naszym Zgromadzeniu i pierwszy mariański kapłan pochodzący z kontynentu afrykańskiego wyświęcony 18 grudnia 2010 roku. Funkcję ekonoma domu od 2014 roku pełni br. Łukasz Wierzchowski MIC. W lutym 2020 roku, po odbyciu studiów w Rzymie i kilkumiesięcznym pobycie w Polsce, obowiązki prefekta klerykόw filozofii podjął ks. Cyrille Bounoungou MIC, drugi Kameruńczyk, wyświęcony w naszym Zgromadzeniu 28 czerwca 2014 roku.

Mariańscy klerycy odbywają trzyletnie studia filozoficzne w Międzyzakonnym Instytucie Filozoficznym im. Św. Józefa-Mukasa w Jaunde-Nkolbisson, afiliowanym do rzymskiego uniwersytetu Salesianum. Czteroletnie studia teologiczne nasi klerycy odbywają w Międzyzakonnym Instytucie Teologicznym św. Cypriana, afiliowanym do rzymskiego uniwersytetu Teresianum. Na obu uczelniach studiuje prawie 400 kleryków z 24 zgromadzeń zakonnych oraz z ponad 25 krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, Indii oraz Europy. Poziom nauczania jest bardzo dobry, również kontakt z klerykami z innych zgromadzeń i krajów daje możliwość doświadczenia powszechności Kościoła, uczenia się otwartości na inne kultury i tradycje. Mobilizuje też do ciągłego pogłębiania naszej własnej  tożsamości mariańskiej, naszego charyzmatu i specyfiki Zgromadzenia.

Aktualnie w Seminarium  w Ngoya studiuje 13 kleryków: 8 z Wikariatu rwandyjskiego i 5 z Wikariatu kameruńskiego. Wśród nich jest 10 studentów filozofii oraz 3 teologii. Dwόch braci odbywa staż duszpasterski w naszych placόwkach w Kamerunie i Rwandzie. Dwόch klerykόw z Rwandy (br. Alfred i br. Cedric), którzy ukończyli studia filozoficzne w Kamerunie, kontynuują studia teologiczne w Polsce w naszym mariańskim seminarium w Lublinie.

W ciągu 10 lat istnienia naszego seminarium w Ngoya święcenia kapłańskie w naszym Zgromadzeniu przyjęło 9 Afrykańczykόw: 6 z Wikariatu rwandyjskiego i 3 z Wikariatu kameruńskiego. W tym roku święcenia diakonatu przyjmie 4 klerykόw z Wikariatu rwandyjskiego. Wspomniani brat Alfred i brat Cedric – 9 maja w Polsce, brat Felix – 18 maja w Kamerunie i br. Christian – 11 lipca w Rwandzie. Do złożenia ślubόw wieczystych w naszym Zgromadzeniu w tym roku został dopuszczony br. Brice z Wikariatu kameruńskiego. Uroczystość ślubόw wieczystych jest przewidziana na 8 września w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atok.

18 maja w dniu liturgicznego wspomnienia naszego Ojca Założyciela, św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, w czasie przeżywania naszego Jubileuszu 350 lat istnienia naszego Zgromadzenia, będziemy dziękować Bogu za dar powołań dla naszego Zgromadzenia w Afryce oraz za dar seminarium, w którym od 10 lat mogą przygotowywać się do kapłaństwa nasi afrykańscy Wspόłbracia. Będzie to też dzień święceń diakonatu br. Feliksa, których udzieli ks. bp Sosthène Bayemi Matjei, ordynariusz diecezji Obala.

Dzięki miejscowym powołaniom nasze Zgromadzenie zakorzenia się coraz bardziej w ziemi afrykańskiej; są one dla nas znakiem błogosławieństwa Bożego. Widzimy w tym urzeczywistnianie się pragnienia zawartego w modlitwie naszego Ojca Odnowiciela bł. Jerzego Matulewicza : Prosimy Cię, Panie, wyślij robotnikόw na swoje żniwo. Zgromadź nas ze wszystkich ras, ludόw i narodów…

Niech Bόg będzie uwielbiony 
Ks. Krzysztof Pazio MIC
Kamerun
Galerię z uroczystości poświęcenia mariańskiego ośrodka formacyjnego w Ngoya można zobaczyć TUTAJ