Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Żodzino

praspekt Venise 3,
222 160 Zhodzina, Minskaja vobl.,
Belarus
tel./fax (+375-1775) 96-996

Opis placówki

Ks. Vital Danilovich MIC

Ks. Vital Danilovich MIC

proboszcz
Ks. Józef Pietuszko MIC

Ks. Józef Pietuszko MIC

rezydent
Ks. Aliaksandr Shamrytski MIC

Ks. Aliaksandr Shamrytski MIC

rektor rezydencji

Pozostałe placówki