Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Zakopane Cyrhla

Cyrhla 37
34-500 Zakopane
Tel. (+48-18) 20-610-61 (dom rek.-wyp.)
Tel. (+48) 604-991-222 (dom rek.-wyp.)

Opis placówki

Toporowa Cyrhla - Dzielnica Zakopanego, położona we wschodniej części przy szosie do Morskiego Oka (ok. 6,5 km od centrum). Osiedle to usytuowane jest na dużej polanie podreglowej (980-1050 m npm). Cyrhla oznaczało pierwotnie wykarczowaną polanę; pochodzi od słowa "czyrhlić" lub "czerchlić", które oznacza obijać korę z drzewa, aby uschło. Natomiast Toporowa - pochodzi od nazwiska górali Toporów, dawnych właścicieli polany, którzy przybyli z miejscowości Toporzec na Węgrzech (obecnie słowacki Spisz).

Początków obecności księży Marianów na Cyrhli należy dopatrywać się w ich duszpasterstwie młodzieżowym. Z tą działalnością byli związani księża: Leon Szeląg, Aleksander Perz, Włodzimierz Okoński i Olgierd Nassalski. 

Ks. Szeląg począwszy od 1945 roku wraz z klerykami Mariańskimi systematycznie urządzał obozy dla swoich wychowanków w Jaszczurówce, Chłabówce i na Cyrhli. Historycznym momentem w dziejach Zgromadzenia Księży Marianów na Cyrhli, była zgoda metropolity krakowskiego ks. kardynała Karola Wojtyły na założenie domu wczasowego dla potrzeb zgromadzenia (11.12.1967 r.). W 1968 roku Zgromadzenie Marianów zakupiło dom na Cyrhli nr. 45 w stanie surowym. W niedługim czasie oddano go do użytku wraz z kaplicą, która od 1971 r. została udostępniona wiernym podczas niedzielnych i świątecznych Mszy św. Od strony administracji kościelnej Cyrhla znajdowała się w obrębie parafii Olcza. Podczas wizytacji kanonicznej parafii w 1976 r. Ks. biskup Julian Groblicki nawiedził kaplicę Marianów na Cyrhli i wyraził życzenie, aby powstał tutaj ośrodek duszpasterski. 

Pierwszym duszpasterzem był ks. Stanisław Dąbrowski, a od 1972 r. Ks. Eugeniusz Ogiński. Od 1976 r. na prośbę proboszcza z Olczy, księża marianie prowadzili katechizację dzieci i młodzieży z Cyrhli. W pamięci wiernych i wczasowiczów zapisał się kolejny mariański duszpasterz ks. Jan Sucharzewski, który przebywał na Cyrhli w latach 1977 do 1983. W 1982 r. proboszcz parafii Olcza ks. Jan Kowalik, uwzględniając potrzeby wiernych i względy duszpasterskie wystąpił do Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie z propozycją utworzenia odrębnej parafii na Cyrhli. Dnia 9 stycznia 1984 r. metropolita krakowski, ks. kardynał Franciszek Macharski wydał dekret, mocą którego została erygowana nowa parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. Powierzono ją na stałe Zgromadzeniu Księży Marianów. Pierwszym jej proboszczem został ks. Czesław Knozowski. Nowo utworzona parafia administracyjnie obejmowała następujące osiedla: Chłabówka Dolna; Chłabówka Górna; Cyrhla; Hrube Niżne; Hrube Wyżne; Wyskówki; Zoniówka i Jaszczurówka do potoku Olczyskiego wraz z kaplicą Witkiewicza po wezwaniem Serca Jezusowego.

Z racji powstania nowej parafii zaistniała konieczność budowy kościoła oraz domu zakonnego. W związku z tym w sierpniu 1987 r. pierwszego proboszcza ks. Czesława Knozowskiego zastąpił nowy proboszcz, ks. Zdzisław Minota, któremu Zgromadzenie Marianów powierzyło budowę kościoła oraz domu zakonnego. Dnia 25 października 1987 r. nastąpiło uroczyste poświecenie przez ks. biskupa Kazimierza Górnego placu pod budowę kościoła. Projekt kościoła oraz domu zakonnego wykonał inż. Architekt Tadeusz Jędrysko z Nowego Targu. Prace budowlane ruszyły dnia 6 sierpnia 1988 r. Już w 1989 r. ukończono w stanie surowym kaplicę, w której po raz pierwszy odprawiono pasterkę. Było to niezwykłe wydarzenie dla parafian, że mogli uczestniczyć na Mszy św. w własnej nowo wybudowanej kaplicy. 

W 1990 r. rozpoczęto budowę domu zakonnego. Dnia 14 sierpnia 1991 r. w Wadowicach, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny kościoła na Cyrhli. Kamień ten składa się z trzech części: kamienia z Golgoty z Ziemi Świętej; kamienia z fundamentu kaplicy MB Ostrobramskiej z Wilna oraz z kamienia z rodzimej Cyrhlańskiej ziemi. Te trzy kamienie maja być znakiem jedności zgody i pojednania miedzy ludźmi w Bogu miłosiernym. Dnia 28 czerwca 1992 r. w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego została odprawiona Msza św. którą koncelebrowali ks. proboszcz Zdzisław Minota, Ks. Jan Podstawka oraz Ks. Kazimierz Jankiewicz. Była to pierwsza Msza św. w kaplicy z pełnym wystrojem wnętrza. Powyższą kaplicę w dniu 19 września 1992 r. poświęcił ks. biskup Albin Małysiak. Od tej pory życie religijne koncentrowało się w tej właśnie kaplicy. Pierwszą organistką została pani Irena Majerczyk z Hrubego Niżnego (która pracuje do dzisiaj), natomiast obowiązki kościelnego podjął pan Andrzej Topór Roj. 

Mając już do dyspozycji wykończoną i poświęconą kaplicę, sukcesywnie prowadzono prace przy budowie kościoła i domu zakonnego. Pod koniec 1993 r. mariańscy duszpasterze przeprowadzili się z domu nr 45 do nowo wybudowanego domu zakonnego Cyrhla 37. Od 1995 r. rozpoczął działalność Ośrodek Rekolekcyjno - Wypoczynkowy. W 1996 r. przystąpiono do prac wykończeniowych kościoła. Projekt wystroju wnętrza opracowali architekci z Łodzi: Jerzy Czajkowski i Jan Martyka. Prace wykończeniowe postępowały sprawnie, więc nadszedł upragniony dzień oddania kościoła do użytku wiernych. 

16.09.2000 r. nastąpiła uroczysta dedykacja nowo wybudowanego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. Dokonał tego metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski. W uroczystości taj wzięło udział 43 kapłanów, klerycy mariańscy oraz wierni z parafii i przybyli goście.

Z racji powstania nowej parafii zaistniała konieczność budowy kościoła oraz domu zakonnego. W związku z tym w sierpniu 1987 r. pierwszego proboszcza ks. Czesława Knozowskiego zastąpił nowy proboszcz, ks. Zdzisław Minota, któremu Zgromadzenie Marianów powierzyło budowę kościoła oraz domu zakonnego. Dnia 25 października 1987 r. nastąpiło uroczyste poświecenie przez ks. biskupa Kazimierza Górnego placu pod budowę kościoła. Projekt kościoła oraz domu zakonnego wykonał inż. Architekt Tadeusz Jędrysko z Nowego Targu. Prace budowlane ruszyły dnia 6 sierpnia 1988 r. Już w 1989 r. ukończono w stanie surowym kaplicę, w której po raz pierwszy odprawiono pasterkę. Było to niezwykłe wydarzenie dla parafian, że mogli uczestniczyć na Mszy św. w własnej nowo wybudowanej kaplicy. 

W 1990 r. rozpoczęto budowę domu zakonnego. Dnia 14 sierpnia 1991 r. w Wadowicach, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny kościoła na Cyrhli. Kamień ten składa się z trzech części: kamienia z Golgoty z Ziemi Świętej; kamienia z fundamentu kaplicy MB Ostrobramskiej z Wilna oraz z kamienia z rodzimej Cyrhlańskiej ziemi. Te trzy kamienie maja być znakiem jedności zgody i pojednania miedzy ludźmi w Bogu miłosiernym. Dnia 28 czerwca 1992 r. w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego została odprawiona Msza św. którą koncelebrowali ks. proboszcz Zdzisław Minota, Ks. Jan Podstawka oraz Ks. Kazimierz Jankiewicz. Była to pierwsza Msza św. w kaplicy z pełnym wystrojem wnętrza. Powyższą kaplicę w dniu 19 września 1992 r. poświęcił ks. biskup Albin Małysiak. Od tej pory życie religijne koncentrowało się w tej właśnie kaplicy. Pierwszą organistką została pani Irena Majerczyk z Hrubego Niżnego (która pracuje do dzisiaj), natomiast obowiązki kościelnego podjął pan Andrzej Topór Roj. 

Mając już do dyspozycji wykończoną i poświęconą kaplicę, sukcesywnie prowadzono prace przy budowie kościoła i domu zakonnego. Pod koniec 1993 r. mariańscy duszpasterze przeprowadzili się z domu nr 45 do nowo wybudowanego domu zakonnego Cyrhla 37. Od 1995 r. rozpoczął działalność Ośrodek Rekolekcyjno - Wypoczynkowy. W 1996 r. przystąpiono do prac wykończeniowych kościoła. Projekt wystroju wnętrza opracowali architekci z Łodzi: Jerzy Czajkowski i Jan Martyka. Prace wykończeniowe postępowały sprawnie, więc nadszedł upragniony dzień oddania kościoła do użytku wiernych. 

16.09.2000 r. nastąpiła uroczysta dedykacja nowo wybudowanego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. Dokonał tego metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski. W uroczystości taj wzięło udział 43 kapłanów, klerycy mariańscy oraz wierni z parafii i przybyli goście.

Msze Święte

W Niedziele i Uroczystości:

8.30 ; 11.30 ; 19.00 - Cyrhla
10.00 ; 17.00 - Jaszczurówka

W dni powszednie: 

Cyrhla - kościół:

7.00 - (w Adwencie)
18 00 - ( 01.X - 30.IV )
19.00 - ( 01.V - 30.IX )

Jaszczurówka - kaplica:

17.00 - ( 01.V - 31.X )

 

W święta zniesione
8.30 ; 19.00 - Cyrhla
17.00 - Jaszczurówka

Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy ZAKOPANE CYRHLA zaprasza w ciągu całego roku! Tu odpoczniesz fizycznie i duchowo.

Właścicielem obiektu są Marianie – apostolska wspólnota zakonna. Ośrodek funkcjonuje od 1995 roku. W krótkim czasie stał się ulubionym miejscem wypoczynku, modlitwy i osobistej refleksji dla wielu ludzi z całej Polski i nie tylko.

Największym atutem tego miejsca są piękno otaczających gór (wspaniała panorama Tatr z wysokości 1050 m), czyste powietrze i wyjątkowa cisza. Chętnie przyjeżdżają tutaj całe rodziny, nawet z najmniejszymi dziećmi, ażeby oderwać się chociaż na chwilę od zgiełku wielkomiejskich ulic Warszawy, Krakowa, Łodzi, Szczecina czy Gdańska. Wypoczynek można połączyć z uczestnictwem w codziennej porannej Mszy św. i wieczornej modlitwie. Szczególną rolę pełni tutaj własna kameralna kaplica w regionalnym wystroju. Na Cyrhli można skorzystać z rozmowy z miejscowymi kapłanami. W ciągu roku prowadzimy kilka serii wspólnych rekolekcji. Ośrodek otwarty jest przez cały rok, także w czasie świąt. W okresie Bożego Narodzenia w kościele parafialnym wystawiane są jasełka.

 

Oferujemy pokoje 2-, 3- i 4-osobowe dla 60 osób.

Pokoje Parter – maks. 10 osób

Pok. nr 1 - łóżko małżeńskie 2 osoby + 2 osobne łóżka = 4 osoby
Pok. nr 2 - 4 łózka dla 4 osób
Pok. nr 3 - 2 łóżka dla 2 osób

Pokoje – I piętro – maks. 19 osób

Pok. nr 11 - łóżko małżeńskie 2 osoby + 2 osobne łóżka = 4 osoby
Pok. nr 12 - łóżko małżeńskie = 2 osoby
Pok. nr 13 - 3 łóżka = 3 osoby
Pok. nr 14 - 4 łóżka = 4 osoby
Pok. nr 15 - łóżko małżeńskie = 2 osoby
Pok. nr 16 - łóżko małżeńskie = 2 osoby
Pok. nr 17 - 2 łóżka dla 2 osób

Pokoje II piętro – maks. 21 osób

Pok. nr 21 - łóżko małżeńskie 2 osoby + 2 osobne łóżka = 4 osoby
Pok. nr 22 - łóżko małżeńskie = 2 osoby
Pok. nr 23 - 3 łóżka = 3 osoby
Pok. nr 24 - 4 łóżka = 4 osoby

Pokoje (ceny w sezonie)

pokój grupy A 50 zł od osoby
pokój grupy B 48 zł od osoby
pokój grupy C 40 zł od osoby

Noclegi poza sezonem o 5 zł taniej. W listopadzie aż o 10 zł taniej!

 

Aby zobaczyć plan ośrodka kliknij w obrazek poniżej:

Plan ośrodka

Plan ośrodka (pdf)

 

Wyżywienie

śniadanie 13 zł
obiadokolacja 22 zł

 

Pozostałe ceny

sauna 10 zł za godz.
bilard / tenis stołowy bezpłatny
telewizor bezpłatny
parking – duży, niestrzeżony bezpłatny

 

Uwagi:

Sezon obejmuje: wakacje, ferie zimowe, okres świąteczny.
Dzieci do lat 5, które nie korzystają z osobnego łóżka – opłata stała 10 zł za dobę.
W sezonie przyjmujemy wyłącznie z wyżywieniem (przynajmniej jeden posiłek). Dla dzieci do lat 10 możliwość zamówienia 1/2 porcji.
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zamówienia pełnego wyżywienia (3 razy dziennie). Dla większych grup powyżej 40 osób ceny można negocjować.

Br. Mirosław Cholewa MIC

Br. Mirosław Cholewa MIC

Ks. Andrzej Jerominek MIC

Ks. Andrzej Jerominek MIC

przełożony, proboszcz
Ks. Marek Kordaszewski MIC

Ks. Marek Kordaszewski MIC

duszpasterz
Ks. Zbigniew Krochmal MIC

Ks. Zbigniew Krochmal MIC

dyrektor Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego

Pozostałe placówki