Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Bazylianówka 54 B
20-144 Lublin
Tel.: +48 81 747 02 02

Opis placówki

W dwudziestoleciu międzywojennym marianie z polskiej prowincji nie posiadali własnego domu studiów. Seminarzyści mieszkali na warszawskich Bielanach, a na zajęcia dojeżdżali na Krakowskie Przedmieście do Seminarium Metropolitalnego.

Taka sytuacja utrzymywała się aż do wybuchu II Wojny Światowej. W 1942 r., w domu zakonnym w Warszawie na Pradze zostało otworzone konspiracyjne studium, które jednocześnie stało się pierwszym seminarium w historii polskiej prowincji odnowionego Zgromadzenia. Do działalności konspiracyjnej marianie zostali zmuszeni przez niemieckie władze okupacyjne, które zakazały przyjmowania kleryków do seminariów.

W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego mariańscy seminarzyści przebywali na Bielanach. Podczas powstania zmuszeni byli uciekać poza stolicę i korzystać z gościnności franciszkanów konwentualnych w Niepokalanowie, gdzie kontynuowali swoją naukę w tamtejszym seminarium zakonnym.

Zupełnie nowy rozdział w formacji zapoczątkowała myśl o założeniu placówki w Lublinie, w sąsiedztwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – najpoważniejszego wówczas kościelnego ośrodka akademickiego w całej Europie środkowo-wschodniej. Pierwotnie seminarium mieściło się przy ul. Weteranów, w centralnej części miasta. Trudności jakich seminarium doznawało ze strony ówczesnej władzy komunistycznej, co głównie wiązało się z brakiem zgody na rozbudowę domu, zmusiło prowincję do przeniesienia się w inną część Lublina

Seminarium znalazło swoją nową lokalizację przy ul. Bazylianówka 54B. Dom zakonny pw. Nawrócenia św. Pawła został erygowany w 1970 r. W 1977 r. powstał tam gmach nowego seminarium, któremu nadano nazwę Mariańskiego Domu Studiów (ta nazwa potem przylgnęła do rezydencji dla pracowników naukowych). W 1989 r. utworzono przy nim własne studium dydaktyczne z kadrą profesorską wywodzącą się zarówno z pracowników naukowych KUL, jak też z samych marianów.

Rok akademicki 2009/2010 był ostatnim rokiem funkcjonowania tegoż studium w pełnym wymiarze. Wyższe Seminarium Duchowne Księży Marianów stało się częścią Wydziału Teologii KUL. Natomiast od 2010 r. klerycy udają się na wykłady do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Br. Jarosław Domagała MIC

Br. Jarosław Domagała MIC

Bibliotekarz
Ks. Rafał Gniazdowski MIC

Ks. Rafał Gniazdowski MIC

prefekt, moderator postulatu i junioratu
Ks. Jacek Rygielski MIC

Ks. Jacek Rygielski MIC

przełożony, rektor WSD
Br. Mariusz Szczypek MIC

Br. Mariusz Szczypek MIC

ekonom domu
Ks. Maciej Zachara MIC

Ks. Maciej Zachara MIC

ojciec duchowny

Pozostałe placówki