Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Rezydencja w Tajynszy

ul. Kunszygys 79
151 000 Tajynsza, KAZAKHSTAN
+77 02 1460 279

Opis placówki

W 1981 r. przyjechał do Tajynszy młody kapłan - Polak z Ukrainy - ze Zgromadzenia Księży Marianów - o. Jan Paweł Lenga MIC. który z wielkim zapałem podjął się ogromnej pracy zapewnienia duszpasterskiej opieki miejscowym katolikom i związanej z tym budowy kościoła na miejscu małej, już istniejącej kapliczki. Nie obyło się bez najrozmaitszych trudności i szykan ze strony władz. Jednak entuzjazm o. Lengi i Parafian, okazały się silniejszymi od przeszkód.

Wznosili budynek mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy: przyjeżdżali do pracy nawet z najodleglejszych miejscowości... Po kilku latach kościół był gotowy7, a ks. Jan Paweł Lenga MIC po dziesięciu latach ofiarnej pracy, 26-go maja 1991 r. otrzymał sakrę biskupią i został Administratorem Apostolskim w Karagandzie, natomiast po kilku latach - Arcybiskupem Diecezji Karagandyjskiej. Obecnie Ojciec Arcybiskup Jan Paweł Lenga MIC przebywa na zasłużonym odpoczynku emerytalnym w Polsce.

Parafia pw. Świętej Rodziny
ok. 400 wiernych, diec. Astana
proboszcz: ks. Stefan Wysocki MIC
 
Posługa duszpasterska w kaplicach dojazdowych:
Leonidówka, Raboczyj Posiołek, Podolskoje, Donieckoje
Br. Mariusz Machul MIC

Br. Mariusz Machul MIC

Ks. Alexey Mitsinskiy MIC

Ks. Alexey Mitsinskiy MIC

rektor i ekonom rezydencji
Ks. Stefan Wysocki MIC

Ks. Stefan Wysocki MIC

proboszcz

Pozostałe placówki