Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Rzym (dom generalny)

Via Corsica 1
00198 Roma, Italia
Tel.: (39) 06-853-703-1
Tel.: (39) 06-853-703 + ext.
Faks: (39) 06-853-703-22

Opis placówki

Założony w 1925 roku, położony blisko centrum Rzymu Mariański dom jest „matką domów” Zgromadzenia Marianów na całym świecie. Członkowie Zgromadzenia przyjeżdżają do Rzymu do pracy, na studia, żyjąc blisko serca Kościoła. Przełożony generalny Zgromadzenia i Jego Rada nadzorują pracę marianów na całym świecie i są bezpośrednio odpowiedzialni za mariańskie wspólnoty na Litwie i Łotwie, w Rwandzie i w Kamerunie, na Ukrainie, w Indiach i na Filipinach.

Wspólnota domu rzymskiego ma charakter międzynarodowy. Kilku spośród domowników należy do polskiej prowincji, m.in. ks. Andrzej Pakuła MIC, obecny przełożony generalny.
Ks. Wojciech Jasiński MIC

Ks. Wojciech Jasiński MIC

ekonom generalny
Ks. Tomasz Nowaczek MIC

Ks. Tomasz Nowaczek MIC

wikariusz generalny
Ks. Andrzej Pakuła MIC

Ks. Andrzej Pakuła MIC

postulator generalny
Ks. Zbigniew Piłat MIC

Ks. Zbigniew Piłat MIC

sekretarz generalny, prokurator generalny

Pozostałe placówki