Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Puszcza Mariańska

ul. bł. Stanisława Papczyńskiego 5,
96-330 Puszcza Mariańska
Tel.: +48 (46) 831 82 53, +48 (46) 831 81 39

Opis placówki

Dom pw. św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej, zwanej dawniej Korabiewską, jest naszą kolebką i najstarszym klasztorem. To tutaj w 1673 r. św. ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński powołał do życia pierwszy polski zakon męski – Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kanonicznie erygowany przez bp. Jacka Święcickiego w dniu 24 października owego roku. Założyciel, wraz z pierwszymi współbraćmi, zbudował drewnianą kaplicę i klasztor; w roku 1755 natomiast postawiono kościół. W roku 1864 konwent podzielił los innych klasztorów i ukazem carskim został skasowany, marianie zaś wypędzeni. W 1897 r. powiększono i restaurowano kościół służący erygowanej w 1906 r. parafii, obsługiwanej przez marianów ponownie od roku 1968; został on jednak zniszczony w tragicznym pożarze w 1993 r., powstałym wskutek umyślnego podpalenia przez nieznanych sprawców. Spłonęła niemal cała świątynia, w tym także słynący łaskami obraz Matki Bożej. Dzięki ofiarnej pomocy marianów z całego świata oraz parafian, w ciągu kilku zaledwie lat zdołano postawić nowy klasztor i kościół, poświęcony uroczyście przez ks. bp. Alojzego Orszulika 28 października 2000 r.
Parafia pw. św. Michała Archanioła
3600 wiernych, diec. łowicka
proboszcz: ks. Waldemar Ligarzewski MIC, wikariusz: ks. Łukasz Gaj MIC
Duszpasterstwo w kaplicy filialnej w Walerianach

 

Posługa duszpasterska wśród wychowanków domu poprawczego w Studzieńcu
kapelan: ks. Roman Pupiec MIC
Posługa Siostrom Imienia Jezus
Ks. Łukasz Gaj MIC

Ks. Łukasz Gaj MIC

duszpasterz
Ks. Waldemar Ligarzewski MIC

Ks. Waldemar Ligarzewski MIC

wikariusz
Br Andrzej Nowak MIC

Br Andrzej Nowak MIC

Ks. Roman Pupiec MIC

Ks. Roman Pupiec MIC

przełożony, kapelan DP Studzieniec
Ks. Krzysztof Zambrzycki MIC

Ks. Krzysztof Zambrzycki MIC

duszpasterz

Pozostałe placówki