Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Orsza

vul. Saveckaja 6,
211 030 Orsha, Vitebskaja vobl.,
Belarus
tel./fax (+375-216)218-435

Opis placówki

Ks. Vadzim Mizer MIC

Ks. Vadzim Mizer MIC

przełożony, proboszcz, przełożony wikariatu na Białorusi
Ks. Illia Sauchanka MIC

Ks. Illia Sauchanka MIC

Duszpasterz

Pozostałe placówki