Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Góra Kalwaria

ul. ks. Zygmunta Sajny 2
05-530 Góra Kalwaria

tel. (22) 727-35-61
fax (22) 727-21-90

Opis placówki

Obecny dom zakonny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP to pobernardyński klasztor w centrum miasta. Obecność marianów w mieście sięga jednak 1677 r., gdy ówczesny biskup poznański i właściciel Nowej Jerozolimy (tak nazywało się wówczas miasteczko) Stefan Wierzbowski przekazał św. o. Stanisławowi Papczyńskiemu kościół Wieczerzy Pańskiej. Przy kościółku postawiono klasztor, w którym mieszkali marianie do kasaty zakonu w 1864 r. W Wieczerniku spoczywają doczesne szczątki Świętego i z tej racji kościół ten uznawany jest za sanktuarium zgromadzenia.  W 2008 roku został tam ustanowiony osobny dom zakonny, a w 2018 roku Kazimierz kard. Nycz ustanowił Sanktuarium św. O. Stanisława.

Marianie do Góry Kalwarii wrócili w roku 1952, kiedy to arcybiskup warszawski i prymas Polski ks. Stefan kard. Wyszyński przekazał im na stałe tamtejszą parafię wraz z położonymi w granicach miasta czterema kościołami:

  • kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  • kościół sanktuaryjny św. Antoniego
  • kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – „na Górce”
  • kościół Wieczerzy Pańskiej pw. Opatrzności Bożej na Mariankach

Należy dodać, iż Góra Kalwaria po latach zachowała swój sanktuaryjny charakter. Nie tylko Wieczernik jest sanktuarium. W kościele parafialnym czczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia, a od 1999 r. w świątyni tej umieszczono obraz jednego ze 108. błogosławionych męczenników II wojny światowej, przedwojennego proboszcza parafii - bł. ks. Zygmunta Sajny, którego doczesne szczątki pochowane są na cmentarzu wojskowym w Palmirach, w Puszczy Kampinoskiej.

W ogrodzie klasztornym, na skarpie, znajduje się maleńki kościółek św. Antoniego - pamiątka po obecności w tym miejscu oo. bernardynów. Doroczne odpusty ku czci tego świętego ściągają dużą liczbę pielgrzymów z okolic; każdego tygodnia sprawowana jest także msza św. wotywna z nowenną do św. Antoniego.

Ks. Zbigniew Borkowski MIC

Ks. Zbigniew Borkowski MIC

Duszpasterz
Ks. Marcin Komendarek MIC

Ks. Marcin Komendarek MIC

rezydent
Ks. Andrzej Kondraciuk MIC

Ks. Andrzej Kondraciuk MIC

przełożony i ekonom domu
Ks. Waldemar Kowalski MIC

Ks. Waldemar Kowalski MIC

proboszcz
Ks. Kacper Pawlak MIC

Ks. Kacper Pawlak MIC

Duszpasterz
Ks. Paweł Saczuk MIC

Ks. Paweł Saczuk MIC

wikariusz
Ks. Antoni Skwierczyński MIC

Ks. Antoni Skwierczyński MIC

cenzor, spowiednik postulantów
Ks. Franciszek Smagorowicz MIC

Ks. Franciszek Smagorowicz MIC

duszpasterz
Ks. Paweł Śmierzchalski MIC

Ks. Paweł Śmierzchalski MIC

duszpasterz
Br. Mieczysław Urbanowicz MIC

Br. Mieczysław Urbanowicz MIC

Pozostałe placówki