Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Elbląg

ul. Agrikola 7, 82-300 Elbląg
+48 (55) 233 71 65,
+48 (55) 236 72 09

Opis placówki

Dom zakonny pw. NMP Matki Kościoła erygowano w 1972 r. Pierwsi dwaj marianie przybyli do Elbląga w roku 1968, by pomagać w duszpasterstwie przy parafii pw. św. Mikołaja, a w dalszej perspektywie zorganizować nową parafię, w której mogłoby zacząć posługę zgromadzenie. W 1971 r. biskup diecezji warmińskiej, do której wówczas należał Elbląg, wydzielił obszar dla samodzielnej placówki duszpasterskiej, związanej z kościołem cmentarnym przy ul. Agrikola.
Ks. Piotr Bernacki MIC

Ks. Piotr Bernacki MIC

duszpasterz
Ks. Mirosław Goliński MIC

Ks. Mirosław Goliński MIC

wikariusz
Ks. Jan Janikowski MIC

Ks. Jan Janikowski MIC

duszpasterz
Ks. Artur Radacki MIC

Ks. Artur Radacki MIC

przełożony, proboszcz
Ks. Mateusz Turkowski MIC

Ks. Mateusz Turkowski MIC

duszpasterz

Pozostałe placówki