Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Ealing

2 Windsor Road,
London W5 5PD, England

tel.: +44 (20) 856 717 46
fax: +44 (20) 881 001 85

Opis placówki

Marianie, przebywający na Wyspach Brytyjskich od przeszło 50 lat, pracują obecnie w dwóch placówkach w Londynie, które wchodzą w skład Prowincji Opatrzności Bożej.


Kościół na Ealingu - Londyn

Ośrodek w Londynie, w dzielnicy Ealing to największa polska parafia w Wielkiej Brytanii, gdzie na niedzielne msze święte uczęszcza ponad 4 tysiące ludzi. Duszpasterze tam pracujący oprócz posługi sakramentalnej, włączają się także w prace różnych grup parafialnych, troskę o starszych i chorych. Bardzo mocno rozwija się pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową. Ważną kwestią jest również pielęgnowanie wartości patriotycznych. Księża włączają się także w pomoc placówkom misyjnym prowadzonym przez Zgromadzenie Marianów.

Ks. Wiktor Gumienny MIC

Ks. Wiktor Gumienny MIC

przełożony domu
Ks. Michał Kozak MIC

Ks. Michał Kozak MIC

proboszcz
Ks. Klaudiusz Rokicki MIC

Ks. Klaudiusz Rokicki MIC

duszpasterz
Ks. Piotr Szyperski MIC

Ks. Piotr Szyperski MIC

duszpasterz

Pozostałe placówki