Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Borysów

per. Bannyj 6
Borisov, Minskaja vobl., 222120
Belarus
Tel.: (+375-177) 748-896

Opis placówki

Dom zakonny pw. bł. Jerzego Matulewicza, założony w 1992 r., znajduje się w mieście Borysów, w diecezji mińsko-mohylewskiej. Współbracia z borysowskiej wspólnoty obejmują opieką duszpasterską ludzi na obszarze w promieniu 30 km. Domowi zakonnemu w Borysowie podlega także rezydencja (domy filialne) w Mińsku i Żodzinie.

 

Parafia pw. Narodzenia NMP w Borysowie
3000 wiernych, archidiec. mińsko-mohylewska 
proboszcz – ks. Pavel Padmyshanin MIC
Posługa duszpasterska w Ziembinie i w Nawiszczynie
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Okołowie
Ks. Pavel Fedarovich MIC

Ks. Pavel Fedarovich MIC

przełożony
Ks. Pavel Padmyshanin MIC

Ks. Pavel Padmyshanin MIC

ekonom, proboszcz

Pozostałe placówki