Zdjęcia

18 maja - uroczystość św. Stanisława Papczyńskiego - przyniósł ogromną radość u naszych braci w Rwandzie w Afryce. Brat Felix został diakonem. Bogu niech będą dzięki!