Zdjęcia

29 grudnia 2018 roku został w Licheniu pochowany śp. ks. Zbigniew Wąsiniak MIC, l. 68, w Zgromadzeniu 44, w kapłaństwie 40.

Ks. Zbigniew Wąsiniak MIC urodził się 28 sierpnia 1950 roku w Głuchołazach, w diecezji opolskiej. W latach 1957-64 ukończył szkołę podstawową w Głuchołazach, a w latach 1965-67 Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, gdzie zdobył zawód ślusarza. W 1967 roku jako kandydat do Zgromadzenia Księży Marianów zamieszkał w Lublinie przy ul. Połanieckiej 10 i rozpoczął LO dla Pracujących. Po zdaniu matury w 1971 roku będąc postulantem ukończył dwa lata filozofii w WSD w Lublinie. W roku 1973-74 odbył nowicjat w Skórcu i tam złożył pierwszą profesję 15 sierpnia 1974 r, po czym podjął studia teologiczne w WSD w Lublinie. Profesję wieczystą złożył 15 sierpnia 1977 r. w Górze Kalwarii. W roku 1978 ukończył studia teologiczne i dnia 4 czerwca 1978 roku przyjął w Głuchołazach święcenia kapłańskie z rąk opolskiego biskupa pomocniczego Antoniego Adamiuka.Po święceniach w latach 1978-80 pracował w Skórcu jako katecheta; a następnie przez rok był wikariuszem i katechetą w Licheniu. W 1981 roku skierowany został do domu w Warszawie na Pradze, gdzie podjął obowiązki wikariusza i katechety do roku 1984. W latach 1984-93 pracował w Warszawie na Marymoncie, najpierw jako katecheta, w latach 1987-90 nadto jako wikariusz, a od 1987-93 był także ekonomem domu. W latach 1993-95 był ekonomem w naszym WSD w Lublinie. Przeniesiony do Elbląga był w roku 1995-96 katechetą, a w roku następnym wikariuszem, I radnym i ekonomem domu. Od 1997 roku do końca życia pracował w duszpasterstwie sanktuaryjnym w Licheniu jako spowiednik i kaznodzieja; pełnił także obowiązki pomocnika ekonoma domu. W roku 2007 został członkiem zespołu przygotowującego uroczystość beatyfikacji o. Założyciela. W 2018 roku wykryto u niego chorobę nowotworową, którą znosił z dużą cierpliwością. Zmarł w domu zakonnym w Licheniu.