Zdjęcia

"Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości, pobłogosław tych naszych braci wybranych do posługi lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i przekazywali je wiernym braciom". Tymi słowami Ojciec Generał Andrzej Pakuła MIC ustanowił naszych braci Konrada, Aleksandra i Eugeniusza lektorami i oblókł ich w strój duchowny. To szczególne wydarzenie miało miejsce podczas uroczystych nieszporów i zbiegło się z mającą miejsce w naszym domu wizytacją generalną. Polecajmy naszych braci w modlitwach, aby gorliwie wypleniali swoje obowiązki i rozwijali się w mariańskim powołaniu.
fot. Kacper Pawlak, Aleg Bagirov