Zdjęcia

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego uświetnił uroczystą Mszę św. w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej z okazji uroczystości 70. rocznicy pobytu księży i braci marianów w Licheniu Starym (05.05).

Dzięki chórowi i orkiestrze zespołu „Mazowsze” wnętrze licheńskiej świątyni wypełniła dziś muzyka w najlepszym wykonaniu. W trakcie Eucharystii wierni obecni w świątyni mogli wysłuchać utworów takich jak: Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, a także aranżacje „Arii na strunie G” J.S. Bacha oraz „Alleluja” G.F. Haendla.

Mszy św. przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów. W słowie skierowanym do wiernych, kapłan nawiązał do słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych przez papieża-Polaka w 1999 roku, iż „licheńskie sanktuarium jest umiłowane przez Maryję”.

W dalszej części homileta odniósł się do rocznicy przybycia księży i braci marianów do Lichenia:

- „Księża marianie są w tym miejscu obecni już od 70 lat. To właśnie te dni, ten czas, kiedy pragniemy w sposób bardziej uroczysty przeżywać ten jubileusz, który z jednej strony jest podsumowaniem wielu lat pracy, ale również rachunkiem sumienia naszej posługi. W tym szczególnym miejscu obecności Maryi, w tym małym obrazku, ale jakże wielkim, ponieważ tutaj w tym miejscu dokonują się wspaniałe rzeczy. Przede wszystkim dokonuje się pascha, dokonuje się przejście, często ze śmierci do życia, ze stanu grzechu do łaski, z ciemności do światła”.

Marianin zwrócił także uwagę na fakt, iż traktując Maryję jak Matkę, winniśmy się w Nią zapatrzeć i naśladować Jej życie: - „Maryja zawsze towarzyszyła Jezusowi, była z Nim zjednoczona, stąd i naszym pragnieniem serca ma być troska o to, by jak najściślej zjednoczyć się z naszym Zbawicielem. Znakiem pobożności maryjnej jest przede wszystkim wierność Chrystusowi oraz kształtowanie swojego życia według Jego Ewangelii” – mówił homileta.

Po Mszy św. artyści zaprezentowali zgromadzonym w świątyni wiernym własne aranżacje pieśni o tematyce religijnej, patriotycznej i ludowej. W atmosferę koncertu wprowadził obecnych pan Zbigniew Kułagowski, koordynator pracy artystycznej, który zaprezentował krótką charakterystykę poszczególnych utworów. Koncert rozpoczął się od wykonania „Czarnej Madonny”. Z racji przypadającej dziś, 05 maja, 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, artyści zaśpiewali jeden z najbardziej znanych utworów ojca polskiej opery narodowej – „III Litanię Ostrobramską”. W dalszej części koncertu muzycy wykonali utwory takie jak: „Warszawianka”, „Marsz, marsz Polonia”, „Legiony” czy „Kukułeczka kuka”. Zwieńczeniem koncertu było wykonanie utworu „Cyt, cyt”. W trakcie koncertu muzykami dyrygował maestro Jacek Boniecki.

Po koncercie artystom dziękował ks. Janusz Kumala MIC. Gratulując szerzenia polskiej kultury zarówno w kraju, jak i za granicą, przypomniał, iż zespół „Mazowsze” wystąpił w Licheniu dokładnie 20 lat temu, w trakcie wizyty papieża, św. Jana Pawła II. Dodał także, iż zespół „Mazowsze” jest zawsze mile widziany w licheńskim sanktuarium a licheńska bazylika może stać się domem dla muzyków, gdyż w ich repertuarze jest wiele pieśni ludowych, a tutejsza świątynia została wzniesiona w głównej mierze z ofiar przekazanych przez ludzi. W dowód wdzięczności marianin podarował zespołowi ikonę Matki Bożej Licheńskiej oraz książkę pt. „Mocarz Boży” o założycielu Zgromadzenia Księży Marianów, św. Stanisławie Papczyńskim, który nazywany był „apostołem Mazowsza”.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego rozpoczął swoją działalność w 1948 roku. W swojej historii muzycy koncertowali na wszystkich kontynentach. Za swoje osiągnięcia artystyczne zespół otrzymał wiele nagród – ostatnią z nich jest Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego, która została przyznana w 2018 roku za krzewienie polskiej kultury. W Licheniu wystąpiła około setka artystów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.


Licheń Stary, 05 maja 2019, Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium