Zdjęcia

Pierwsza majowa niedziela w tym roku rozpoczyna XIV Tydzień Biblijny, którego tematem są słowa: „Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego”. W bazylice odbyło się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które swoim hasłem nawiązuje do trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego sakramentowi Eucharystii. Tegoroczną medytację Kościół w Polsce skupia na trzech darach Zmartwychwstałego: pokoju, posłannictwie i świadectwie. W świetle odczytanej podczas wydarzenia Ewangelii według św. Łukasza pragnie odkryć wielkość tych darów, ich rolę w życiu Kościoła i dziejach zbawienia świata. W Licheniu Pismo Święte czytano od godziny 9.00 do 15.00, w kaplicy Trójcy Świętej w dolnej bazylice.