Dzieła

Marianie w Polsce

Wydawnictwo PROMIC - o nas


PROMIC - Wydawnictwo katolickie z tradycjami obecne na rynku od przeszło 30 lat. W ofercie Wydawnictwa znajdują się publikacje związane z kultem Miłosierdzia Bożego, opowieści o świętych, klasyka literatury religijnej, wartościowa beletrystyka. Nadto oferujemy modlitewniki, a także książki dla dzieci.

Właścicielem Wydawnictwa PROMIC jest Zgromadzenie Księży Marianów, najstarszy polski zakon męski. Założył je w 1670 roku św. ojciec Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński (1631-1701). Pragnął on, aby w zakonie na pierwsze miejsce wybijała się cześć Matki Najświętszej w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Polecił marianom czcić Ją własnym życiem i głosić Jej chwałę innym. Jako drugi cel ojciec Papczyński wyznaczył marianom niesienie modlitewnej pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym, trzecim zaś zadaniem, które powierzył członkom zgromadzenia, była troska o zbawienie bliźnich i „kształcenie prostego ludu w nauce chrześcijańskiej”, czyli działalność duszpasterska. Marianie realizują te trzy zadania już od przeszło trzech wieków.

Zapraszamy!


Profil oficyny oddają następujące serie wydawnicze:

Biblioteka Oremus - dotycząca liturgii Mszy Świętej;

 • Bogosłowije - prezentująca prace z zakresu teologii chrześcijańskiego Wschodu;
 • Contra mundum - wyprawa na intelektualne rubieże, gdzie religia dopełnia poznanie naukowe;
 • Ichtis - o źródłach wiary;
 • Krople rosy - teksty budzące uśmiech;
 • Losy - historie prawdziwe;
 • Miecz ducha - wiedza pomagająca w rozpoznaniu natury zagrożeń duchowych;
 • Oto Matka twoja - o Maryi niezwyczajnej i zwyczajnej, tajemniczej i bliskiej, niezmiennie pełnej współczucia i miłości;
 • Signa fidei - teksty podejmujące istotne tematy teologiczne;
 • Światła na górze - sylwetki świętych, męczenników, pokutników;

oraz serie dla dzieci:

 • Twój anioł z nieba - przygody Antka i jego Anioła Stróża;
 • Pomocne elfy - poradniki dla najmłodszych.
 

W sposób szczególny polecamy naszym czytelnikom czasopisma:

"Oremus" - teksty liturgii Mszy świętej;
"Słowo wśród nas" - medytacje na każdy dzień.