Dzieła

Marianie w Polsce

Ośrodek Hospicjum Domowe


Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów powstał w 1998 roku, jednak historia OHD ma swój początek już w 1989 r., kiedy to w Warszawie rozpoczęła działalność kilkuosobowa grupa ludzi dobrej woli opiekujących się osobami z chorobami nowotworowymi. Tworzyli ją lekarz, pielęgniarka i dwóch wolontariuszy. Obecnie OHD działa w prawobrzeżnej części Warszawy i okolicach. Ośrodek obejmuje opieką około tysiąc pacjentów rocznie. Oferuje wsparcie nie tylko w ramach hospicjum domowego, ale także Poradni Medycyny Paliatywnej. Nasze hospicjum realizuje działania edukacyjne oraz akcje charytatywne m.in. Pola Nadziei. Edukuje i szkoli dzieci, młodzież i dorosłych. Obejmuje wsparciem bliskich osób chorych oraz dzieci osierocone.

W ramach działalności hospicjum domowego oferujemy:
- opiekę lekarską (minimum dwa razy w miesiącu) i pielęgniarską (minimum dwa razy w tygodniu),
- możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu i aparatury medycznej,
- pomoc psychologiczną, duchową i wolontariacką,
- rehabilitację (jeśli zaleci ją lekarz z naszego hospicjum),
- wsparcie pracownika socjalnego.


Kontakt do Hospicjum:
ul. Tykocińska 27/35,
03-545 Warszawa
e-mail: sekretariat@ohd.waw.pl
tel. : 22 679 67 00
www.ohd.waw.pl