Bądź na bieżąco

Aktualności

Zmarł ks. Aleksander Karpiński MIC


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 listopada we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w godzinach porannych zmarł członek wspólnoty licheńskiej, śp. Ksiądz Aleksander Karpiński MIC, w wieku lat 78, w 61 roku profesji zakonnej, przeżywszy 52 lata kapłaństwa.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 5 listopada br. w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Licheniu o godz. 13.00, po czym nastąpi złożenie do grobu na mariańskim cmentarzu w Licheniu.

 

Zmarłego ks. Aleksandra polecamy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju!

 

 

 

Curriculum vitae

 

Ks. Aleksander Ludwik Karpiński urodził się 29 maja 1935 r. w rodzinie robotniczej w Opocznie (diecezja radomska). Po zakończeniu szkoły podstawowej w rodzinnym mieście w 1949 r. został przyjęty do mariańskiego niższego seminarium na warszawskich Bielanach. Po dwóch latach poprosił o przyjęcie do Zgromadzenia.

 

W roku 1951/1952 odbył nowicjat w Skórcu k. Siedlec i 15 sierpnia 1952 r. złożył pierwsze śluby, po czym uzupełniał naukę w zakresie szkoły średniej. W latach 1955-1957 odbył dwuletnie studium filozofii w tymczasowym seminarium mariańskim w Gietrzwałdzie, w międzyczasie składając wieczyste śluby zakonne (15 sierpnia 1956). Studia teologiczne kontynuował przez rok w Warszawie, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1961 r. w bazylice katedralnej we Włocławku z rąk bpa Franciszka Korszyńskiego, sufragana włocławskiego.

 

W roku 1961/1962 uczestniczył w studium pastoralnym zorganizowanym w Krakowie u oo. franciszkanów konwentualnych, następnie pracował jako katecheta w Stoczku Klasztornym, po czym został przeniesiony do Grudziądza na prefekta młodzieży. W 1965 r. przez kilka miesięcy pracował w Górze Kalwarii, skąd wyjechał do pracy duszpasterskiej wśród Polonii angielskiej.

 

W Wielkiej Brytanii ks. Aleksander był m.in. wychowawcą młodzieży w Divine Mercy College w Fawley Court. Spełniał też obowiązki sekretarza prowincji angielskiej i ekonoma domu. Na przestrzeni lat był duszpasterzem polonijnym w Reading, Fawley Court, Cardiff, Hereford, Slough oraz w londyńskiej dzielnicy Ealing. Chętnie udzielał się jako misjonarz wśród środowisk polonijnych.

 

W roku 2009, po 44 latach pracy pośród Polonii w Anglii, ks. Aleksander został przeniesiony do domu zakonnego w Licheniu Starym. Zmarł po długich cierpieniach w domu licheńskim we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada 2013 roku.

 

Requiescat in pace!

 

xas/xkt