Bądź na bieżąco

Aktualności

Stoczek: Jubileusz 25 lat kapłaństwa


27 maja br. Jubileusz 25-lecia przyjęcia święceń prezbiteratu przeżywało pięciu naszych współbraci: ks. Stanisław Drozdowski MIC, ks. Mirosław Goliński MIC, ks. Artur Radacki MIC, ks. Wojciech Skóra MIC i ks. Ryszard Wojciechowski MIC, pracujący w Czechach, który niestety z powodu epidemii koronawirusa nie mógł wziąć udziału we wspólnym świętowaniu.
Jubilaci na miejsce celebrowania srebrnego jubileuszu wybrali sanktuarium NMP Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, gdzie przed 32 laty rozpoczęli wspólną drogę zakonną.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony polskiej prowincji. Uczestniczył w niej również ks. Wojciech Jasiński MIC, IV radny generalny. Jubilaci dziękowali Bogu za łaskę wierności powołaniu, za swoich rodziców i wszystkich, którzy wspierali w drodze powołania.

W homilii ojciec Prowincjał odniósł się do słów św. Pawła: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią”. Powołanie kapłańskie to z jednej strony powołanie do świętości, budowanej na osobistym zjednoczeniu z Chrystusem, a z drugiej posługa zbawienia wobec braci i sióstr, czyniona w duchu charyzmatu zgromadzania marianów, którego sercem jest misterium Niepokalanego Poczęcia NMP. Wszystkich uczestników uroczystości bardzo gościnnie przyjął ks. Wojciech Sokołowski MIC, przełożony domu w Stoczku Klasztornym i kustosz sanktuarium Matki Pokoju wraz ze wspólnotą domu stoczkowskiego.

Dzisiejsi jubilaci przyjęli sakrament święceń w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 27 maja 1995 roku z rąk ks. abpa Henryka Muszyńskiego.