Bądź na bieżąco

Aktualności

Medaliki z bł. o. Stanisławem Papczyńskim


16 września br. przypadła 5. rocznica wyniesienia na ołtarze założyciela marianów bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Z tej okazji, na zamówienie wicepostulatora mariańskich spraw kanonizacyjnych w Ameryce Północnej i Azji – br. Andrzeja Mączyńskiego MIC, wybito srebrne medaliki z wizerunkiem o. Stanisława. Założyciel marianów widnieje na awersie medalika z krzyżem w ręku. Napis w otoku brzmi: „Beatus Stanislaus Papczyński Marianorum ab Immac. Conceptione B.V.M. Fundator 1631-1701”. Na rewersie natomiast w sposób symboliczny przedstawione zostały dusze czyśćcowe, co ma podkreślać jeden z zasadniczych elementów duchowości Błogosławionego oraz wspólnoty, którą powołał do istnienia. Napis w otoku stanowią słowa o. Stanisława skierowane do jego duchowych synów: „Orate Fratres pro Defunctis”. Według wiedzy, którą dysponujemy, są te pierwsze w historii Zgromadzenia medaliki z wizerunkiem bł. Ojca Założyciela.   

 

 

Medaliki, które wybito w odpowiedzi na liczne prośby czcicieli bł. Stanisława, zamieszkałych tak w kraju, jak i poza jego granicami, dostępne są do nabycia w Sanktuarium bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii oraz w warszawskim Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Zainteresowani mogą je także otrzymać kontaktując się z br. Andrzejem Mączyńskim MIC, e-mail: amaczynski@aol.com

 

arm